måndag 31 maj 2010

Fredskonvojen som spårade ur


Världen blir upprörd över Israels agerande mot den så kallade fredskonvojen till Gaza. Den visade sig dock inte så fredlig när Israeliska soldater som sattes ner på Mavi Marmaras däck möttes av vältränade motståndare med påkar och allt annat än passivt motstånd. Med paintball-gevär och en ambition att undvika våld fick gruppen soldater till slut ge upp när de sett en av sina kamrater kastad huvudstupa ner på däcket under och ta fram skarpa vapen för att försvara sig.

Israel har hela tiden varit tydliga med att man inte ämnar låta konvojen nå det blockerade Hamas-styrda Gaza, men erbjudit transport av humanitärt material via hamnen i Ashdod. Sedan kan man förstås fundera över rimligheten i blockaden mot Gaza, och rimligheten att borda skepp på internationellt vatten. Samtidigt måste man förstå att ur Israeliskt perspektiv handlar det hela tiden om nationens överlevnad som en ö i en omvärld av hat. Stämningen på Mavi Marmaras illustrerar tyvärr alltför väl detta hat som nu underblåses på gator och torg även i Sverige.

DN 1,2,3,4,5,6,7,8 Dagen 1,2,3,4,5,6,7 SvD 1,2,3,4,5,6,7 VG 1("hevn,hevn"),2,3

Sabotage av miljöplan

Nu har vi beslutat att öppna akutmottagning i Enköping nattetid, att överlåta driften av Bålsta vårdcentral med mera, med mera. När det gäller miljöplanen så fick vi på bordet i dag en massa "överträffa majoriteten" - förslag från oppositionen. Miljöplanen är ett mycket bra dokument som arbetats fram under nära samarbete med representanter för alla de politiska partierna. Trots detta fick vi alltså dessa tilläggsförslag nu i ett så sent skede, varav inget framförts under den tidigare beredningen vilket föranledde mig att yrka återremiss på hela miljöplanen. Någon ordning får det väl vara!

Sedan kan man ju undra hur man lyckas få in yrkande om järnväg Enköping - Uppsala under ett ärende om "Förskottsfinansiering väg 288 Hov-Börstil" ? I och för sig lovvärt yttrande men under helt fel ärende...

Oppositionens krumbukter

Idag har vi landstingsstyrelse i Uppsala. Vi kommer att behandla en rad viktiga ärenden, preliminär budget 2011, tertialrapport, Miljöplan, Upphandling av tvätt, politisk organisation kommande mandatperiod, överlåtelse av Bålsta Vårdcentral och inte minst landstingets remiss om "Spela samman", statens utredning om hur de statliga kulturbidragen hanteras framöver.

När det gäller just budgeten fick vi förra veckan via media de rödgrönas alternativ presenterat. Tre gånger i UNT:s artikel citerades Börje Wennberg (S): "Vi har inte exakta lösningar". Och samtidigt använder man följande formulering för att visa sin storsinthet i den politiska debatten: "Politikens dimension är argumentation byggd på ideologi och sak, inte konfrontation och positionering."

Detta låter ju gott och väl, men rimmar mycket illa med budgetförslagets inledande och osakliga angrepp på oss i Alliansen: "Våra förslag står i skarp kontrast till den moderatstyrda ledningens vars främsta syfte är att göra landstinget till en marknadsplats för vårdföretagen, där det är efterfrågan som styr mer än behovet och där hälsa inte är en rättighet utan en privatsak och en handelsvara."

Låt oss gå igenom felen i denna enda mening:

"moderatstyrd" - Landstinget styrs av Alliansen tillsammans. Fyra självständiga partier i samverkan. Det finns visserligen en moderat ordförande i Landstingsstyrelsen (Erik Weiman), men hans vice ordförande är centerpartist (Rolf Edlund), ordförande i Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen är folkpartist (Ismail Kamil) och själv är jag ordförande i Kulturnämnden (liksom min partikamrat Anna-Karin Klomp är v ordf i HSS). Vi styr tillsammans i god och konstruktiv anda, det är alltså fel att säga att det är moderaterna ensamma som styr...

"marknadsplats för vårdföretagen" - jag förstår vad man är ute efter med denna formulering. Vi har nämligen en öppenhet för andra vårdhuvudmän än landstinget, medan åtminstone vissa delar av de rödgröna önskar ett landstingsmonopol. Men, inga företag kan verka inom vårdsektorn om man inte uppfyller vissa lagar och regler, och om landstinget finansierar verksamheten (vilket är det vanliga) finns det tydliga krav för att vi ska ge den här finansieringen.

"efterfrågan som styr mer än behovet" är en grov anklagelse som skulle innebära att vi i Alliansen medvetet motarbetar den lagstiftning som finns i Sverige på hälso- och sjukvårdsområdet. Att det är behoven som ska styra är en grundbult i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, och det är ingen som ifrågasatt detta. Varje människa i Sverige ska vara trygg över att man får den vård man behöver, oberoende av förmåga att uttrycka detta. Att säga att vi skulle vilja något annat är alltså ett allvarligt fel.

"hälsa... är en rättighet" Fin tanke, men hälsa är ingen rättighet. Se gärna Regeringsformen §2. Denna idé bygger på ett kampinriktat tänkande från vänstern där man som arbetarklass ska ut på gator och torg och kämpa för sina rättigheter. När nu yttrandefrihet, rösträtt med mera är genomfört så går man vidare med rätten till hälsa, till arbete och i förlängningen kanske till lycka? Hälsa och arbete är något att vara tacksam för, inte en rättighet!

"hälsa... en privatsak", man använder sig av värdeladdade ord, men vad är det man säger? Ska min hälsa vara en offentlig angelägenhet? Nej, jag ser nog gärna att det är en privatsak mellan mig och min läkare!

"hälsa... en handelsvara", återigen värdeord och självklart ska inte min hälsa vara en handelsvara vare sig för landstinget eller någon annan. Samtidigt ser vi att det förekommer en massa ekonomiska transaktioner på "sjukvårdsmarknaden", landsting och landsting emellan, gentemot kommuner och privata vårdgivare, så i så mening är ju hälsan ett slags handelsvara.

Nu visar det sig att de rödgröna inte ens bemödar sig om att lägga några konkreta yrkanden som vi ska ta ställning till, förutom att UVEN, ska fortsätta köra tåg mellan Sala och Uppsala. Hela deras "budget" är alltså en politisk pamflett som dessutom i de allra flesta stycken inte skiljer sig från vår budget.

Det är intressant att se hur man agerar annorlunda i majoritet och opposition. I majoritet var man till exempel väldigt angelägna om att vi skulle vara överens om den kommande organisationen innan valet. Nu har vi processat i organisationskommittén fram och tillbaka. De första (fyra?) mötena ägnades åt att försöka övertyga varandra om vi ska ha ett produktionsutskott eller en produktionsstyrelse. Jag föreslog sedan att vi skulle vara överens om att vi är oeniga i denna fråga, men att vi kunde komma fram till innehållet i resten. Det resulterade då på näst sista mötet i att eftersom vi "inte var överens" tog sig de rödgröna friheten att presentera en helt egen lösning som de anser sig vara fria att införa om de skulle vinna valet, t ex flera beredningar till fullmäktige, eventuellt avskaffade länsdelsberedningar mm mm. På samma sätt var man väldigt noga med i majoritet att oppositionen inte skulle ha några "landstingsråd" utan "oppositionsråd". Nu när man är i opposition kallar man sig konsekvent för landstingsråd, ibland med tillägget "i tillfällig opposition". Jag tror nog det riskerar att bli en permanent opposition...

tisdag 25 maj 2010

Vigsel blev "brudöverlämning"

Håller med Kungen om att det har blivit en onödigt lång debatt (DN) om formerna för vigseln mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling. När man som prästen Annika Borg lägger feminism och kvinnlig emancipation som grund för Svenska kyrkans ritualer förstår jag att Hans Majestät blir lite trött. Inte nog med att kungafamiljen har sina liv inrutade i detalj och måste låta så mycket av sitt privatliv lämnas ut åt offentligheten, utan nu ska även möjligheten att vara med och påverka vigselritualen begränsas...

Att man skulle se pappans överlämnande av sin dotter till brudgummen i USA, eller Norge - där jag och min fru gifte oss, som avskräckande exempel på patriarkala strukturer eller ett omyndiggörande av kvinnan tycker jag är en förenklad analys. Det finns för- och nackdelar med alla ordningar, men att som far få vara med och delta aktivt i sin dotters stora milstolpe i livet som en vigsel ju är tycker jag ändå grundläggande måste ses som något positivt. Vi har alltför stora problem med frånvarande fäder, och dåliga relationer mellan föräldrar och barn för att vad denna sed är ett exempel på ska viftas bort som "brudöverlämning" ungefär som det vore någon form av inverterat brudrov eller hederskultur.

Till och med Dagen försvarar tingens ordning, visserligen ur en lite mer förståelig grund - Kyrkan bör själva få använda sina hävdvunna ordningar. Och det har ju även hovet uttryckt respekt för vad jag förstår. Men jag tycker ändå det minsta man kan begära är att vår statschef och blivande statschef får vara med och sätta sin prägel på en av de viktigaste konstitutionella händelserna i Sverige på årtionden.

Se SvD 1,2,3, DN, Dagen, Aftonbladet, Expressen

onsdag 19 maj 2010

Nattöppen akut i Enköping

Idag har vi i Alliansen i landstinget manglat fram ett förslag att öppna nattakut i Enköping. Detta efter att den nattstängning som genomfördes av Lasarettets akutmottagning i vintras inte riktigt blivit till vad det var tänkt.

Nu vill vi se till att de behov som finns även nattetid blir tillgodosedda på bästa sätt i Enköping på motsvarande sätt som i t ex Östhammar och Tierp. Jag tycker det är mycket bra att vi kunnat få igenom detta - det bådar gott för kommande mandatperiods Alliansstyre!

-Vi har tagit till oss av den oro som patienter och befolkning i Enköping och Håbo har gett uttryck för. Det finns därför anledning att göra ett tillägg till det tidigare beslutet, säger Erik Weiman på landstingets hemsida. Se även Tv4, Upplandsradion

måndag 17 maj 2010

Barcelona, Norge och Sverige


Igår slog Sverige Canada i Ishockey-VM med 3-1. Jag följde matchen på radion i bil på E4 på väg hem från Tronheim. Min fru var inte lika entusiastisk eftersom Norge förlorade med 0-5 mot Lettland... Samma dag vann också Barcelona spanska fotbollsligan. Något jag inte skrivit om här om det inte varit för att jag själv anlände från Barcelona i onsdags efter några dagars konferens med AER, Assembly of European Regions där (se Katalanska hälsoministern på fotot överst).

Det har alltså varit en hektisk vecka. I torsdags anlände jag i avslutningen av konfirmationen för min frus äldsta brorsdotter Jamina, i Betel, Trondheim (se nedre fotot). Anledningen till att jag kom sent var askmolnet som på onsdagen medförde en del störningar i flygtrafiken som ledde till att mitt flyg blev så försenat att jag fick övernatta i Köpenhamn. Men SAS fixade ihop det hela så förseningen blev bara en timme till Trondheim. Apropå Köpenhamn, och Ishockey, så är det förstås kul att det gått så bra för Danmark i VM (trots Rysslands-förlusten igår). Hoppas det slutar med slutspel, och kanske mer!

Idag bär det iväg för nästa nordiska firande - 17 maj!
Se AB 1,2,3, DN 1,2, Expressen 1,2,3, SvD, GP

måndag 3 maj 2010

Striden om vårdnadsbidraget har börjat

Expressen går Sakine Madon till generalangrepp mot vårdnadsbidraget. Dagis finns för att föräldrar ska kunna jobba och betala skatt, medan vårdnadsbidraget gör att de "stannar hemma". Dessutom finns det dåliga familjer, så då är det bäst att inga familjer får ta hand om sina barn.

Man tar sig för pannan. Samma konstiga retorik som Östros som i Världen Idag påstår att vara hemma med barn inte är något arbete.

Undrar om Östros varit pappaledig någon gång? Då skulle han ha upptäckt att vara hemma med en 1, eller 2-åring minsann är ett stort arbete. Och att ta hand om våra små barn är dessutom kanske det viktigaste jobbet man kan ha i dagens Sverige!!

Läs gärna ett tidigare inlägg på denna blogg när DN ryckte ut mot vårdnadsbidragets fasor.
Och Karin Yngman som går tillrätta med tokerierna.

F ö ett par till länkar om vår lyckade "gerillaattack" för familjen i lördags:
Dagen, SvD,

lördag 1 maj 2010

En gerillarörelse för barnen och kärleken


"En gerillarörelse för barnen och kärleken är vad det här landet behöver" var Marcus Birros ord på S:t Eriks torg i Uppsala idag. Han talade gripande om familjens betydelse, till stor del utifrån sina egna erfarenheter av att växa upp i ett skilsmässohem, att ha tillbringat vuxentiden som alkoholist och efter att ha förlorat två för tidigt födda barn inom loppet av ett halvår. Efter mötet kom en orolig lyssnare fram och undrade om kristdemokraterna ville förbjuda skilsmässa. Det är klart att vi inte kan göra det politiskt - Birro är ju till skillnad från Göran Hägglund som efterträdde honom i talarstolen inte någon partiföreträdare, men jag tycker ändå han hade en stark poäng. En skilsmässa är alltid ett misslyckande, för är man lycklig så skiljer man sig inte citerade Birro August Strindberg i dag (såväl som i en fotbollskrönika i Expressen för en tid sedan). Om kärleken och barnens önskningar fick styra i högre grad så skulle vi se färre skilsmässor i Sverige!

UNT berättar om de 700 personerna i vårt tåg, som enligt min mening var det bästa hittills. Ja, kanske inte just tåget i sig, men vi hade en fantastisk final på S:t Eriks torg med förutom Birro och Hägglund även en intressant paneldiskussion anförd av Ebba Busch med David Lega, Linda Skugge och Marie Söderqvist, och härlig musik av barnkören (där bland andra min dotter Rebecca fanns med), Emme med vänner och Roland Utbult som sjöng en tänkvärd sång om familjen.

Bland annat Tv4 gör en poäng av att vi inte var lika många som socialdemokraterna, men utan att ha "bussat in folk" som Mikael Oscarsson sa tyckte jag ändå att vi hade många samlade (dessutom menade både Stigbjörn Ljunggren - enl TV4 - och vår räknare Tor Björn Thorängen att det inte var så många i sossarnas tåg som polisen hävdade). Det var inte som jag trodde (se mitt förra inlägg) att (S) hade ställt in arrangemang på andra håll i länet - hur skulle det se ut ett valår? - men man senarelade tåget i Uppsala och arrangerade bussar från hela länet för att som sagt fler skulle få höra Östros tala. Som Hägglund säger i klippet ovan är det naturligtvis positivt att så många partier lyckas samla så många människor när man talar om en kris för politiken. Se även Janne Nordlings blogg och Världen Idag om tågen.

Låt oss fortsätta att stå upp för familjen, och starta en riktig gerillarörelse för barnen och kärleken!