onsdag 8 mars 2017

Förbättra kvinnors villkor utan feminism

Idag är det internationella kvinnodagen - jag vill därför gratulera alla ni fantastiska kvinnor på er dag.

Det är en dag då vi tillsammans kan ta tag för att förbättra kvinnors villkor. Ett sådant steg är att öka tryggheten på gator och torg så att inte kvinnor ska behöva tveka över om de kan vistas i vårt offentliga rum under kvällar och helger. Ett annat är att arbeta med värdegrunden i samhället, och att se till att ingen diskrimineras i arbetslivet på grund av exempelvis kön.

Vänstern i Uppsala kommun väljer tyvärr att förfalla till plakatpolitik. För FI tycks den viktigaste frågan för att öka jämställdheten vara vilka ord som de kommunala tjänstemännen använder under arbetsdagen. Nu ska vi till exempel inte säga "tjänsteman" utan "tjänsteperson" föreslår kommunens vänstermajoritet på kommunstyrelsen idag. Jag hade önskat att vi hade ägnat oss åt viktigare frågor.


Så här motiverade vi vårt avslag:


En av Kristdemokraternas hjärtefrågor är att alla människorska ha lika möjligheter och förutsättningar att leva goda liv. Att motverka olika förtryck såsom sexism och rasism sker dock inte främst genom att ändra könssuffixer i den kommunala organisationen, utan genom aktiva attitydförändringar med utgångspunkt att alla är lika mycket värda och ska behandlas lika.Uppdatering: på mötet valde majoriteten att kompromissa med övriga allianspartier och dels avslå motionen från FI, och dels ta fram en lathund för könsneutralt språkbruk. Detta efter att nyheten om att "tjänsteman" inte längre skulle användas i kommunen hade kablats ut över hela Sverige. Nu ska i stället "tjänsteperson" bara användas "synonymt med" tjänsteman, inte ersätta. Sedan var det förstås intressant att se hur vänstern (och övriga alliansen) försökte ta åt sig äran att överträffa FI i språk-förslag, långt innan ärendet kommer upp i kommunfullmäktige, där FI är representerade.