Kristdemokraterna är mer intresserade av att bygga äldreboenden än hotell och sportarenor i kommunal regi. Så sa Ebba Busch Thor på våra kommundagar i Karlstad i våras. Hon om någon känner till vikten av att utveckla äldreomsorgen, efter två perioder i Uppsala kommuns äldrenämnd.
Uppsala har varit en eftersatt stad på idrottens område. Både Gränby Ishall och Studenternas är sedan länge otidsenliga – även Fyrishov behöver renoveras. Vi kristdemokrater är inte emot att utveckla Uppsala som idrottsstad. Men vi hade helst sett att näringslivet och klubbarna själva hade fått ett större ansvar för alla de dyra investeringar som nu kommunen måste stå för.

Nya Studenternas IP kommer att kosta kommunen 480 mnkr, och totalt uppemot 800 mnkr. Nyligen fattades beslut om att bygga om och ut Fyrishov för 421 mnkr. Vi kristdemokrater ställer oss kritiskt till frågan om det verkligen är en kommunal kärnverksamhet.

Det är kommunallagen som bestämmer vilka kärnuppgifterna är, och att äga och driva ett bärkraftigt kommersiellt äventyrsbad återfinns föga förvånande inte bland dem. Vi föreslog därför att ägandet och/eller driften av äventyrsbadet skulle ha överlåtits helt eller delvis på privata intressenter, som på många andra håll, till exempel Örebro eller Västerås.

Kommunens kärnverksamhet är snarare myndighetsutövning: infrastruktur, skola, vård och omsorg. Ofta möts vi av argumenten att dessa verksamheter inte ligger i samma pengapåse och därför inte kan ställas emot varandra. Det är fel.

Vi politiker finns just för att prioritera var våra gemensamma medel ska gå, och det är vi som bestämmer hur mycket pengar som hamnar i vårdens och omsorgens kassa och hur mycket som hamnar i arenornas kassa.

I vissa andra fall, delvis under Alliansens styre har dock idrottsarenorna byggts genom att ge näringslivet och föreningarna ett större ansvar – den nya Uppsala Event Center, ny ishall nära Gränby Centrum, kommer att drivas av ett privat bolag, där kommunens investering enligt beslut inte ska överstiga 350 mnkr.

IFU arena ägs av ett eget bolag som innebandyföreningarna och Uppsala IF står bakom, där kommunen stått för att borga för lånet på 315 mnkr. Även Relitahallen är ett gott exempel på hur engagemanget utanför den kommunala byråkratin lett till både lägre kostnader och ett snabbare uppförande.

Det allra bästa är förstås om föreningarna kan driva projekten helt själva, som exempelvis UTK-hallen, Fyrisfjäderns Boservice Arena, och den hall som nu Livets Ord och LOIF har planer på att uppföra.

I stället för att administrera idrottsanläggningar borde vänstermajoriteten se över kärnverksamhet som äldreomsorg. Där tas nu beslut om att utan upphandling kommunalisera sju äldreboenden, ett beslut som kan komma att innebära kraftiga fördyringar för kommunen.

Studenternas och Fyrishov innebär tillsammans en investering för Uppsala kommun på en miljard kronor. Samtidigt konstaterar vi att lika nödvändiga investeringar i äldreboenden, förskolor och skolor ligger markant ­efter.

Låt föreningar och näringsliv sköta idrotten så kan vi politiker ägna oss åt kärnverksamheten. Kristdemokraterna kommer alltid att prioritera lagstadgade kommunala kärnuppgifter framför sidoprojekt – men det verkar vi vara ensamma om.

Jonas Segersam, Kommunalråd (KD), Uppsala