tisdag 3 maj 2011

Konstmuseum och Musik i Uppland

I går släpptes den utredning som Eva Schöld gjort om kulturinstitutionerna i Uppland. Jag har suttit med i styrgruppen och tycker Eva gjort ett mycket bra jobb. Det finns flera intressanta förslag och det ska bli intressant att följa den vidare processen.

Gunnar Carlsson i UNT tror det kommer att bli strid om konstmuséet (som i förslaget föreslås slås ihop med Upplandsmuséet), men det har det ju redan varit en tid. Däremot tror han det är enklare att föra in Musik i Uppland i konserthuset (UKK, Uppsala konsert och kongress), något som nog rent organisatoriskt är en svårare nöt att knäcka.

Men jag tror ändå att det är bra att man nu, landsting och kommun tillsammans, kan fundera över hur vi kommer tillrätta exempelvis med problemet att ha ett konserthus med två parallella musikproducenter i samma hus, och hur vi bättre presenterar Uppsalas konst- och kultur-historia för Uppsalabor och besökare!