tisdag 12 mars 2019

Vi fick Arenan till Gränby

25 mars ska kommunfullmäktige fatta beslut om en ny hockeyarena i Uppsala. Vi från KD har under hela processen (sedan 2004 - se gärna en interpellation 2017-09-11) varit kritiska till att kommunen ska lägga flera hundra miljoner på ännu en arena, och därför lyckades vi sjösätta ett projekt - "Uppsala Event Arena" - där tanken var att kommunen skulle stå för 150 mnkr och sedan skulle en privat aktör bygga och driva anläggningen. Efter (väldigt) många turer gick denna idé i graven i somras, och nu har ett nytt förslag lagts fram från tjänstemännen för beslut i kommunfullmäktige. Tyvärr innebär det en investering på en halv miljard kronor, av kommunala skattemedel, en tung belastning med tanke på att vi redan fattat beslut om en miljard till Studenternas, en miljard till Fyrishov och en miljard till nytt Stadshus.

Vi fick inte gehör för att jobba för ett gemensamt projekt med näringsliv och föreningar, men redan tidigt i vår var vi tydliga med att vi tycker att arenan ska ligga på Gränby Sportfält, bilden ovan, (se artikel i UNT 4/2, och på vår hemsida) och anslöt oss därmed delvis till kritiken från IFU (se UNT 30/10) och Konståkningen (se UNT 28/1 Uppgång, och på nyhetsplats). Det var dock i ett ytterst sent skede som S-L-MP styret bestämde sig för att följa vårt förslag om att placera arenan på Gränby Sportfält (se UNT, SVT, P4). Fram till dagen innan (5/3) beslutet i kommunstyrelsen (6/3) så trodde jag helt säkert att dessa partier skulle följa tjänstemännens förslag att förlägga anläggningen till "Kölen", kommunens industritomt som ligger bredvid reningsverket i Kungsängen. Men si, så blev det inte, och därmed är jag förstås glad att se att det faktiskt kan löna sig att bedriva en tydlig oppositionspolitik.

Att vi i oppositionen kan påverka fick vi också ett tydligt exempel på då vi i Uppsala-Alliansen fick igenom ett förslag om 10 mnkr mer till äldreomsorgen genom stöd av V och SD (se UNT och min facebook) Även när budgeten i stort togs i höstas så stödde övriga oppositionen flera av våra yrkanden (se UNT).

Ja, det är inte alltid så roligt att sitta i opposition, naturligtvis skulle jag önska att väljarnas inriktning att S-styret borde bort följas. Men jag tror det ändå sker, förr eller senare. Det viktiga som jag ser det är att vi har en bra och attraktiv politik, och positivt försöker påverka kommunen i den riktningen. Och det kommer vi fortsätta med, oberoende om vi sitter i styret eller i opposition!