tisdag 10 juli 2012

Mer balkonger åt folketI DN idag får vi veta att Kristdemokraterna i Stockholm vill att staden skall vara generösare mot de som vill bygga balkonger på sina hus. Jag tycker det är bra. Stadsutveckling är något dynamiskt, och alltför ofta får bakåtsträvare hindra tillväxt och utveckling.

Jag är själv mycket intresserad av arkitekturhistoria, och har en stark vilja att lyfta fram och slå vakt om vårt kulturarv. Men det behöver inte hindra att man kan tillåta en pietetsfull utveckling och förändring även av historiska byggnader och miljöer. För vad är det som säger att det är just sekelskiftesmiljön som ska konserveras. Eller 1600-tals miljön? Eller för den som tror att i Uppsala centrum är det medeltidsstämningen som ska bevaras. Men Uppsala ser inte alls ut som staden gjorde på medeltiden. Runt domkyrkan fanns exempelvis en ring av byggnader som bara delvis finns kvar. Jag skulle exempelvis inte ha något emot att man återuppförde en byggnad vid Domkyrkan ut mot Riddartorget, om man bara klarade att göra den tillräckligt pietetsfull och insmältande i den förvisso unika miljön. Detsamma gäller Seminarieparken som så intensivt debatterats i Uppsala - det är ju först nu man får en riktig park som blir tillgänglig för allmänheten!

Nej, läs gärna mitt stöd för slussenbygget och om nostalgins förbannelse häromdagen. Låt oss öppna för utveckling och förändring, om än med respekt och pietet för vår historia!

Se även
Jesper Svensson, Epsteins Sthlm (med en fin bild av hur det kan bli på Hornsgatan) och Erik Slottners blogg
Ebba Busch och KD-gruppen har också profilerat sig i stadsbyggnadsfrågor i Uppsala - underlätta byggandet!

söndag 8 juli 2012

Göran Hägglund i Almedalen

Göran Hägglund talar i Almedalen, här intervjuad i Aftonbladets tält. Talet var mycket bra med hederlig kristdemokratisk politik, och en återknytning till partiet för "verklighetens folk" som lanserades här för ett par år sedan.

Fast det är ingen tvekan om att Göran Hägglund gör sig bäst i intervjusituationen. Intervjun hos Aftonbladet och senare hos Niklas Svensson på Expressen var mycket underhållande. Exempelvis när Lena Mellin frågade hypotetiskt "anta att du och jag har ett barn ihop" - varpå Göran svarade - "Ska jag ta det som ett frieri?", till publikens stora muntration. Att man inte kan vara gift med två besvarade Göran med att det är han och riksdagen som står för lagstiftningen. Kanske något att tänka på till nästa sommar och ta hela, eller åtminstone delar av Almedalstalet i intervjuform? Bjud in Lena Mellin eller Niklas Svensson direkt på Almedalscenen!

DN 1 (m idolbilder av Ebba), 2, 3, 4, 5 SvD 1,2,3 XP, XP TV, AB 1,2,3

tisdag 3 juli 2012

Almedalen i Kubik

Sitter nu på Bloggplats H12 vid Strand Hotell, Visby. Årets Almedalen är en överväldigande upplevelse. Det är femte gången familjen Segersam är här, och det är mest utifrån min fru Ingvilds engagemang i Riksorganisationen Haro. Nu som ordförande.

Själv har jag som politiker förstås ett visst intresse av vad som händer, men nu känner jag mest att jag blir överväldigad av allt som händer här. Bara för idag innehåller programtidningen över 25 sidor, sida upp och sida ner, med programpunkter om vad som händer. När jag fick se tidningsluntan idag konstaterade jag att man kan ägna veckan bara åt att läsa igenom den....

Första gången vi var här, 2006, var det redan då rekord, och trycket var stort inför valet kommande höst då Alliansen skulle komma att ta över makten i Sverige. Men då var det ca 500 programpunkter, i år är det 1850! (och 2001 för övrigt ca 50). Antalet besökare har också mer än tredubblats sedan 2006, och företag och stora organisationer tar över alltmer. Ett kännetecknande exempel är just bloggplats H12, där H12 står för "Hästgatan 12". På den adressen kan man nu se ett stort statligt bolag, Vattenfall, som köpt in hela adressen, och H12 finns alltså i stället nere vid hamnen vilket i och för sig är trevligt. Det är mycket pengar som stoppas in i denna karusell, och har man rätt position kan man gå från bjudmiddag till mingel till bjudning igen och ha en ganska trevlig vecka. Men, som sagt, det blir mest överväldigande, så nu ska jag åka hem till barnen i stället.

Kulturarv, identitet, främlingsfientlighet

Deltog under förmiddagen i detta seminarium anordnat av bland andra Landstinget i Uppsala län. Medverkade gjorde bl a Erik Weiman och Ola Larsmo från Uppsala och diskussionen gällde vårt kulturarv, och hur vi klarar att hålla det både friskt, levande och inkluderande. En intressant utmaning, och det blev även en intressant diskussion!

Själv funderade jag lite över "nostalgins förbannelse" Alla människor har ett berättigat behov av att bygga upp berättelser och minnen omkring sig för att få en koppling till sin historia och bygga sin identitet. Men ibland innebär detta nostalgiarbete och trygghetsbyggande ett hinder för utveckling och förändring. Speciellt när förhållandena är stabila och oföränderliga finns det en tendens att man bahåller saker "som de är" över tid. Ibland kan katastrofer (som tsunamin i Japan), eller krig (som andra världskriget) innebära en tvungen förändring. Men om inte det kommer är det en utmaning för oss människor att inte låta oss hindras i utvecklingen av vårt behov av trygghet och nostalgi. Jag tänkte på detta när jag gick genom Visby i morse att de gamla kyrkoruinerna som står som förfallande monument över medeltidens kyrkliga glansperiod nu anses ska se ut just som ruiner. Vad skulle hända om svenska kyrkan (eller katolska kyrkan för den delen), bad om att få bygga upp någon av dem igen? Troligen skulle det bli svårt innan länsstyrelse och Visbyborgare har fått säga sitt att få se en förändring av dagens ruiner. Det skall ju se ut så... Likadant i centrala Uppsala - tänk om man skulle bygga en ny byggnad i Odinslund, eller i slottsbacken? Skulle säkert vara lika svårt. Men även om jag är en stark tillskyndare av kulturarv och historia tror jag vi även måste se en förändring och utveckling av exempelvis stadsmiljön. Vi måste ibland acceptera att någon TV-hus ek huggs ner, eller seminariepark byggs om, eller sluss omformas. Människors behov av nostalgi blir tyvärr ofta ett hinder för en nödvändig utveckling.

om slussen

Se Svensk scenkonst,

Samling på Rauken

Samling på Rauken