tisdag 10 juli 2012

Mer balkonger åt folketI DN idag får vi veta att Kristdemokraterna i Stockholm vill att staden skall vara generösare mot de som vill bygga balkonger på sina hus. Jag tycker det är bra. Stadsutveckling är något dynamiskt, och alltför ofta får bakåtsträvare hindra tillväxt och utveckling.

Jag är själv mycket intresserad av arkitekturhistoria, och har en stark vilja att lyfta fram och slå vakt om vårt kulturarv. Men det behöver inte hindra att man kan tillåta en pietetsfull utveckling och förändring även av historiska byggnader och miljöer. För vad är det som säger att det är just sekelskiftesmiljön som ska konserveras. Eller 1600-tals miljön? Eller för den som tror att i Uppsala centrum är det medeltidsstämningen som ska bevaras. Men Uppsala ser inte alls ut som staden gjorde på medeltiden. Runt domkyrkan fanns exempelvis en ring av byggnader som bara delvis finns kvar. Jag skulle exempelvis inte ha något emot att man återuppförde en byggnad vid Domkyrkan ut mot Riddartorget, om man bara klarade att göra den tillräckligt pietetsfull och insmältande i den förvisso unika miljön. Detsamma gäller Seminarieparken som så intensivt debatterats i Uppsala - det är ju först nu man får en riktig park som blir tillgänglig för allmänheten!

Nej, läs gärna mitt stöd för slussenbygget och om nostalgins förbannelse häromdagen. Låt oss öppna för utveckling och förändring, om än med respekt och pietet för vår historia!

Se även
Jesper Svensson, Epsteins Sthlm (med en fin bild av hur det kan bli på Hornsgatan) och Erik Slottners blogg
Ebba Busch och KD-gruppen har också profilerat sig i stadsbyggnadsfrågor i Uppsala - underlätta byggandet!

Inga kommentarer: