fredag 24 maj 2019

Öppen antisemitism i Uppsala

För ett par veckor sedan demonstrerade Palestinska folkets förening i Uppsala, med uppenbart antisemitiska bilder i demonstrationen. De antisemitiska inslagen har uppmärksammats såväl av Tobias tankar (tobiastankar.wordpress.com , med en uppdatering om Lisa Pelling m m), och Svenska Kommittén mot Antisemitism (skma.se).

Jag har till kommunfullmäktige lämnat in en interpellation (se uppsala.se) om saken, vilken troligtvis kommer debatteras i september.

Och idag skriver jag tillsammans med Magnus Wikberg och Andreas Morström i UNT en artikel om saken.

Här är texten i sin helhet:

Inga bidrag till antisemitism i Uppsala

Många har säkert hört om den antisemitism som skanderades av SSU-Malmö på 1:a maj, men nu har vi fått se något liknande även i Uppsala. Den 11 maj tågade en manifestation till stöd för araberna på Västbanken och Gaza genom Stora Torget och förbi valstugorna.

Längst fram gick barn med plakat föreställande en jude med judestjärna i pannan, och med blod rinnande från mungiporna, med ett döende barn framför sig med texten ”Can’t get enough, save palestinian kids”. Detta är en klassisk antisemitisk figur, och bygger på motiv om ritualmord och blodsanklagelse och har förekommit sedan medeltiden i Europa och Mellanöstern, både i kristen och arabisk antisemitism.

En vanlig anklagelse har varit att judar sagts döda kristna och muslimska barn för att blanda blodet i matza-brödet som bakas till påsk. Det är skrämmande att kunna jämföra med dramaturgin från Hamas där barn, kvinnor och gamla får agera mänskliga sköldar när man attackerar Israeliska gränsposteringar och man hör ramsor som skanderar ”krossa Israel”.

Med i demonstrationståget och senare talare vid avslutningen vid Celsiustorget var de båda tidigare riksdagsledamöterna för vänsterpartiet Torbjörn Björlund och Jeanette Escanilla. På bilder på Facebook ses både Torbjörn och Jeanette, samt Lisa Pelling (S), hålla tal precis framför barnen med de antisemitiska plakaten. Demonstrationen arrangerades av Palestinska folkets förening samt Ship to Gaza.

Vänsterpartiet Uppsala hyllade efteråt demonstrationen på sin Facebooksida och efter kritik försvarade Björlund manifestationen med att ”det behövs starkare provokationer idag för att mördandet av palestinska barn inte ska falla i glömska”. En Facebooktråd vars innehåll Svenska Kommittén för Antisemitism reagerade starkt på varpå den blev raderad.

Det är djupt problematiskt, speciellt i ljuset av de antisemitiska tongångarna som blivit allt mer tongivande inom vänsterrörelsen. I en rapport från EU-myndigheten Agency For Fundamental Rights (FRA) om judars upplevelse av förföljelse, säger 90 procent av judarna i Europa att de känner sig otrygga. Och enligt undersökningen är islamister, följt av vänsterextrema, de grupper judar känner sig mest rädda för.

Att den blodtörstige juden på plakaten var Benjamin Netanyahu används som försvar från aktivisterna. Man påstår att kritik av Israel och Sionismen inte är antisemitism. Kritik är en sak, men när man säger ”krossa sionismen”, eller ”stoppa ockupationen” syftande på hela Israels territorium, ja då begär man staten Israels borttagande från kartan.

En slags slutgiltig lösning på Israel-Palestina-konflikten. Eftersom Israel är världens enda judiska stat blir det då ett tydligt utslag av antisemitism, särskilt när de våldsamma och hätska uttrycken så ofta påminner om de antisemitiska skamfläckar som präglat inte minst Europas historia.

Gång på gång tvingas föreningar, och politiska partier, ta avstånd från slagord och handlingar som uttryckts under demonstrationer och liknande. Vi tror att man måste börja titta på de underliggande värderingar som kommer till uttryck.

Kristdemokraterna har upprepade gånger föreslagit en vaccinationskampanj mot antisemitism i Uppsala. Det finns fortfarande förintelseöverlevare som kan berätta om nazismens (och kommunismens) fasor och genom att Uppsalas skolelever får ta del av dessa vittnesbörd får man en bra utgångspunkt att arbeta vidare med frågor om demokrati, fred, människovärde och rasism. Tyvärr avslog vänstermajoriteten i Uppsala (S, MP, L och V) nyligen vårt förslag när det gäller handlingsplan Gottsunda.

2018 fick Palestinska folkets förening 34 500 kronor i föreningsstöd av arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala Kommun. Med bakgrund av ovanstående har vi i kommunfullmäktige ställt en interpellation till Mohamad Hassan (L) där vi ger utrymme för ett avståndstagande från antisemitism både från den styrande minoriteten (S, L, MP), och från Vänsterpartiet.

Ska verkligen Uppsalabornas skattepengar gå till föreningar som sprider uråldrig antisemitisk propaganda?

Jonas Segersam kommunalråd (KD), Uppsala
Magnus Wikberg ersättare (KD), miljö- och hälsoskyddsnämnden
Andreas Morström partimedlem (KD)

tisdag 12 mars 2019

Vi fick Arenan till Gränby

25 mars ska kommunfullmäktige fatta beslut om en ny hockeyarena i Uppsala. Vi från KD har under hela processen (sedan 2004 - se gärna en interpellation 2017-09-11) varit kritiska till att kommunen ska lägga flera hundra miljoner på ännu en arena, och därför lyckades vi sjösätta ett projekt - "Uppsala Event Arena" - där tanken var att kommunen skulle stå för 150 mnkr och sedan skulle en privat aktör bygga och driva anläggningen. Efter (väldigt) många turer gick denna idé i graven i somras, och nu har ett nytt förslag lagts fram från tjänstemännen för beslut i kommunfullmäktige. Tyvärr innebär det en investering på en halv miljard kronor, av kommunala skattemedel, en tung belastning med tanke på att vi redan fattat beslut om en miljard till Studenternas, en miljard till Fyrishov och en miljard till nytt Stadshus.

Vi fick inte gehör för att jobba för ett gemensamt projekt med näringsliv och föreningar, men redan tidigt i vår var vi tydliga med att vi tycker att arenan ska ligga på Gränby Sportfält, bilden ovan, (se artikel i UNT 4/2, och på vår hemsida) och anslöt oss därmed delvis till kritiken från IFU (se UNT 30/10) och Konståkningen (se UNT 28/1 Uppgång, och på nyhetsplats). Det var dock i ett ytterst sent skede som S-L-MP styret bestämde sig för att följa vårt förslag om att placera arenan på Gränby Sportfält (se UNT, SVT, P4). Fram till dagen innan (5/3) beslutet i kommunstyrelsen (6/3) så trodde jag helt säkert att dessa partier skulle följa tjänstemännens förslag att förlägga anläggningen till "Kölen", kommunens industritomt som ligger bredvid reningsverket i Kungsängen. Men si, så blev det inte, och därmed är jag förstås glad att se att det faktiskt kan löna sig att bedriva en tydlig oppositionspolitik.

Att vi i oppositionen kan påverka fick vi också ett tydligt exempel på då vi i Uppsala-Alliansen fick igenom ett förslag om 10 mnkr mer till äldreomsorgen genom stöd av V och SD (se UNT och min facebook) Även när budgeten i stort togs i höstas så stödde övriga oppositionen flera av våra yrkanden (se UNT).

Ja, det är inte alltid så roligt att sitta i opposition, naturligtvis skulle jag önska att väljarnas inriktning att S-styret borde bort följas. Men jag tror det ändå sker, förr eller senare. Det viktiga som jag ser det är att vi har en bra och attraktiv politik, och positivt försöker påverka kommunen i den riktningen. Och det kommer vi fortsätta med, oberoende om vi sitter i styret eller i opposition!

måndag 10 december 2018

Om att sätta bilden

Vem genomför en kupp?
Under årets sista (?) kommunfullmäktige ska vi välja samtliga nämnder och styrelser samt besluta om budget för det kommande året.

Vänsterstyret - det vill säga S L MP som har en samverkan med V och Fi - gör nu allt för att sätta en bild av att SD ska genomföra en kupp för att hindra denna konstellation att ta makten i Uppsala. I själva verket är det just vad de själva gör - en kupp i syfte att få majoritet i kommunens nämnder trots att styret själva bara har 35 av 81 platser i fullmäktige.

Detta genom att öka antalet ledamöter och ersättare i nämnderna från 11+7 till 13+9 och därefter att föreslå 7 ledamöter från S+L+MP (i vissa fall har man gett bort poster till V för att få igenom detta).Att sätta bilden 
Hela spelet i Sverige efter valet har väldigt mycket handlat om att sätta sin egen bild. De gamla maktinnehavarna har gjort allt för att behålla sina positioner, och utestänga SD och andra partier som gått framåt, och så har man på olika sätt velat sätta en bild som rättfärdigat ens agerande.

Efter valet var det väldigt tydligt att Socialdemokraternas strategi var att behålla makten med stöd av Liberalerna och Centerpartiet. Därför iscensattes en landsomfattande kampanj att ta kontakt med C och L och om möjligt få till gemensamma styren (om nödvändigt med MP). Man skulle då kunna "bryta upp blockpolitiken", och därmed behålla makten. Ursäkten blev utåt att "inte ge Sverigedemokraterna något inflytande". Skulle man bara kunna få C och L att köpa dessa argument så skulle saken vara fixad.

Man lyckades också i Uppsala, dock inte att få ett majoritetsstyre, men väl ett i minoritet med L och MP. I Västerås dumpades KD ur det gemensamma styret med S utan krusiduller, och ersattes i stället med Liberalerna.


Vänstern historiskt försvagad
Att S agerar som de gör ska ses mot bakgrund av att vänsterblocket genomgått en historisk valförlust. Faktum är att på de allra flesta håll i Sverige har Socialdemokraterna förlorat makten.


Efter valet har en stark valvinst blåst som satt Alliansen vid styret i en mängd kommuner och landsting. Socialdemokraterna har förlorat sitt maktinnehav på många håll, och Kristdemokraterna är nu med i fler styren än (S) - (162 mot 147 av de som är klara - och C tycks vara den stora vinnaren)

Synen på Sverigedemokraterna
Ytterst bottnar väldigt mycket i den svenska debatten om synen på SD. Tommy Möller, min gamle lärare i statskunskap, nu professor i Stockholm, beskrev nyligen hur det finns tre grupper när det gäller synen på SD - inom Alliansen men det gäller över hela fältet.

1. De som anser att SD är ett fascistiskt eller nazistiskt parti som man överhuvud taget inte kan befatta sig med.
2. De som anser att SD har en felaktig ideologi men är ett parti som måste behandlas som alla andra partier.
3. De som kan tänka sig ett samarbete med SD.

Striden inom Alliansen står nu mellan 1 och 2, fastän det även finns en hel del Alliansväljare som tillhör gruppen 3. Om Centern och Liberalerna fastnar för 1 kommer det per automatik leda till att vi får en vänsterregering. Om C och L däremot ser på SD på samma sätt som på V finns det en möjlighet för att Kristersson kan bilda regering.

Bilden i Uppsala
I Uppsala gör nu Mohamad Hassan och liberalerna allt för att sätta bilden av att de själva har hindrat SD att få inflytande (utifrån linje 1 ovan), och att Uppsala-Alliansen (M C KD) är öppna för ett sådant samarbete (linje 2 eller 3). Dessutom försöker de samtidigt, i skönt samförstånd med V, sätta bilden av att de själva inte har ett samarbete med Vänsterpartiet och Fi utan att vänstern är en tydlig opposition, något som i praktiken inte stämmer.

Cecilia Hamenius intervjuades i Upplandsradion i veckan om att hon gått över från L till KD efter att L bytt sida, och hon påpekade i intervjun att det inte är bättre att göra sig beroende av ett annat extremparti (V) i syfte att undvika att göra sig beroende av ett annat (SD).

tisdag 16 oktober 2018

Första kommunfullmäktige

Idag har vi haft vårt första kommunfullmäktige efter valet. Ovan syns gruppen som var på plats. Kul att vara så många!

Dagen blev dock lång med slutna omröstningar om både ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, samt proportionella val, vilket innebär en invecklad procedur för val med särskilda valsedlar, detta efter att SD ville markera att de inte fått något kommunalråd.

Jag ska här återge det jag sa i mitt inlägg i talarstolen, och något av det jag inte hann med.

Fru ordförande, åhörare, fullmäktige,
Jag vill börja med att nominera Fredrik Ahlstedt som kommunstyrelsens ordförande, samt å KD-gruppens vägnar Jonas Segersam som ledamot och Eva Moberg som ersättare.

Att Liberalerna röstade på Eva Edwardsson (L) som kommunfullmäktiges ordförande var inte så konstigt. Men nu ställs den nya vänsterkoalitionen på prov då frågan är om Liberalerna kommer rösta på socialdemokraten Erik Pelling, eller moderaten Fredrik Ahlstedt som KSO.

Vi kristdemokrater gick till val för ett maktskifte i Uppsala kommun. Vår plan var ett Alliansstyre, antingen i majoritet, eller i minoritet. Under fyra år har de rödgröna styrt Uppsala i fel riktning med skattehöjning, urholkad välfärd och en företagsranking som sjunkit som en sten.

Personligen såg jag fram emot att få medverka till att ta bort skattehöjningen, utveckla företagsklimatet, äldreomsorgen, barnomsorg och skola samt se till att kommunen ger en god service gentemot medborgare, organisationer och företag. Uppsala behöver ett nytt ledarskap! Och det får vi inte genom att tre rödgröna kvinnor som tagit plats i riksdagen ersätts av tre män från S MP L. Nej för ett nytt ledarskap behöver nya värderingar och en ny ideologi som grund för Uppsalas styre.

Alliansen har styrt Uppsala framgångsrikt under 8 år, i slutet av den perioden var Fredrik Ahlstedt kommunstyrelsens ordförande. Äldreomsorgen utvecklades, en omfattande strukturomvandling av gymnasieskolan inleddes, ekonomin återställdes efter finanskrisen 2008, skolor och företag fick ett gott stöd av kommunen. Jag skulle åter vilja höra Fredriks ord som ordförande "Det går bra för Uppsala". Fredrik är en politiker som genomför mycket, inte allt är känt utåt. För min del bedömer jag politiker i första hand efter vad de åstadkommer, inte efter vad de säger i media eller lovar väljarna. Jag har under 3 år haft förmånen att få jobba med Fredrik Ahlstedt och sett hur han jobbat hårt för att lotsa styret av Uppsala så gott han kunnat i opposition. Han har medverkat i rekryteringar, viktiga beslut och uppgörelser. Uppsala kommun skulle få ett lyft med Fredrik Ahlstedt som ny ordförande i kommunstyrelsen.

Efter valet har det varit en turbulent tid. Dagen efter valet blev jag uppringd av en medieföreträdare som berättade att Mohamad Hassan (L) satt och åt lunch med Erik Pelling (S) och att de pratade om hur de skulle få med (MP) i styret. Vi funderade då på vilka alternativ som skulle kunna vara möjliga för att hindra detta, bland annat tog jag initiativ till ett möte med Mohamad Hassan och Stefan Hanna (C) om hur vi mittenpartier skulle vända oss. Men på onsdagen, tre dagar efter valet, stängde KD vid sitt första styrelsemöte dörren för Socialdemokraterna, men lämnade den på glänt för Miljöpartiet. Alliansen var, och är, vårt självklara huvudspår.

Med MP skulle vi i Alliansen kunna bilda en stabil majoritet för Uppsala. Precis som nu sker i Stockholms stad och landsting, möjligen också i region Uppsala, och i många kommuner och landsting utöver vårt land - Dalarna, Linköping, Helsingborg, Västra Götalandsregionen, Skåne med flera. Fredrik Ahlstedt fick också Alliansens uppdrag att bjuda in Rickard Malmström (MP). Tyvärr var detta alternativ inte aktuellt i och med att det redan pågick parallella samtal mellan L S och MP.

Vi är nu i en situation där Vänsterpartiet och Fi får ett avgörande inflytande över Uppsalapolitiken. Vad är då priset för (V):s stöd? Ja inte kommunalråd, för det skulle V få i alla fall. Inte heller platser i styrelser och nämnder, för det tar V som tredje största parti i kommunfullmäktige i egen kraft. Nej, tydligen är en viktig vinst för V att de förhandlat till sig vice ordförande poster. I slutet av förra veckan hörde nämligen Erik Pelling av sig till Uppsalaalliansen (M C KD) med frågan om vilka vice ordförande poster vi skulle lämna över till V - en i en femtonmannanämnd och tre i de andra nämnderna.

--- här fick jag begära ordet på nytt---

Praxis i såväl Uppsala som i de flesta andra kommuner är att den styrande koalitionen tillsätter ordförande och förste vice ordförande i alla nämnder och styrelser. Oppositionen tillsätter andre vice ordförande. I Uppsala har vi tre femtonmannanämnder, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden. Jag vill därför fråga Vänsterpartiet om de kommer att på dagens möte nominera en andre vice ordförande i kommunstyrelsen, eftersom det finns möjlighet för det enligt uppgörelsen med S L MP? Om de gör det innebär det alltså att S L MP går in och röstar aktivt på en vänsterpartist som vice ordförande på oppositionens plats framför den som är nominerad av M, C eller KD. Normalt borde oppositionen själva fördela dessa poster.

Frågan som inställer sig är om V är ett stödparti för S L MP-styret, eller ett oppositionsparti. För mig är det ganska tydligt - i och med valsamverkan är de ett stödparti, och kan inte räkna sig som opposition.

Vi har inte ett "mittenstyre" i Uppsala utan ett vänsterstyre. Vänsterpartiet kommer att ha ett historiskt stort inflytande. Föregående period hade partiet ett ordförandeuppdrag (förutom två som man fått i styrelser som avskaffades) som en del av den styrande majoriteten. Nu kommer de att få fyra vice ordförande uppdrag.

Vänsterpolitik innebär att man ger allt till alla. Och tar pengarna från någon annan. Nu ges allt till V och det som ges tar man från Alliansen. Jag kan bara hoppas att inte detta är en ond föraning om att S L MP nu kommer att bedriva vänsterpolitik på alla områden, ge allt till alla och låta skattebetalarna betala.

Se gärna mer om fullmäktige i
UNT
Radio Uppland
SVT

tisdag 25 september 2018

Maktskifte önskas


Idag skriver jag och Mimmi Westerlund i UNT om att vi behöver ett nytt styre i Uppsala - inte fyra år till med rödgrön ledning!


Här är hela texten:

Uppsala behöver ett maktskifte
                        
Under fyra år har de rödgröna styrt Uppsala kommun. Skatten har höjts, välfärden har urholkats och företagsklimatet har sjunkit som en sten.

Vi kristdemokrater gick till val för maktskifte i både Uppsala och Sverige, och vi upplever att vi har fått ett starkt mandat från väljarna för just detta. Just nu motverkar starka krafter ett maktskifte, och om något borgerligt parti överger vårt samarbete så tillmötesgår det partiet Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas gemensamma intresse att splittra Alliansen.

Socialdemokraterna vill till varje pris få över Liberalerna och/eller Centerpartiet för att få stöd för sitt fortsatta maktinnehav, och Sverigedemokraterna vill samarbeta med enbart Moderaterna och Kristdemokraterna – en koalition som inte skulle ge någon majoritet och som skulle dra med sig fler partier i SD:s självvalda politiska utanförskap.

Vi kristdemokrater kan inte tänka oss att stödja ett fortsatt V-S-MP styre i Uppsala. Vi ser att en majoritet av väljarna i kommunen vill att vi ska lämna det rödgröna träsket, inte stanna kvar i det. Vi förordar Fredrik Ahlstedt (M) som ny kommunstyrelseordförande i Uppsala, inte Erik Pelling (S), utifrån att vi vet att Alliansen framgångsrikt och gemensamt styrt Uppsala under åtta år.

Att påstå att Alliansen skulle bli beroende av SD om vi styr i minoritet stämmer inte. Och att dessutom påstå att det är bättre att samarbeta med det tidigare kommunistiska Vänsterpartiet än att riskera att Sverigedemokraterna röstar på våra förslag ställer vi inte upp på. På kommunfullmäktige i oktober kommer vi att rösta om skattesatsen i Uppsala kommun. Under fyra år har Allianspartierna sagt nej till vänsterpartiernas skattehöjning med 30 öre, och därför har alla fyra Allianspartier i varje budget förordat att skattenivån ska återställas, något som även SD hade som krav i sin budget. Att som borgerligt parti frångå detta vore ett stort svek.

När det gäller SD:s invandrarfientliga politik så har media gång på gång försökt klistra en SD-etikett på vårt parti. Vi vill göra det fullständigt glasklart att KD kommer alltid att med alla till buds stående medel motverka varje form av våldsbejakande extremism, såväl islamism, höger-  som vänsterextremism! Men även om både V och SD har extremistiska rötter hindrar det inte att de idag är demokratiska partier som står upp mot våld och brott mot mänskliga rättigheter. Det innebär dock inte att vi kristdemokrater har någon agenda att samarbeta eller förhandla med vare sig V eller SD (eller Fi heller för den delen).

I Uppsala kommun skulle SD vara lika isolerat i sina kärnfrågor (invandring) som de är idag, oberoende om de röstar på Fredrik Ahlstedt eller Erik Pelling som ny KS-ordförande. På det senaste kommunstyrelsesammanträdet, efter valet, var de självklart helt ensamma i sina invändningar i de två ärenden där de reserverade sig. Det ena gällde en redovisning av projekt Agata – ett framgångsrikt, EU-stött arbete att få ordning på de administrativa rutinerna i kommunen runt återsökning av statsbidrag för nyanlända och ensamkommande. Eftersom det gällde invandrare kände sig SD nödsakade att inlämna ett särskilt yttrande, och i följande ärende, ”Ansökan om statliga medel för att motverka segregation” yrkade de avslag eftersom kommunen förbinder sig att stå för 10% av kostnaden. Dessa frågor, liksom de flesta andra visar att i de stora övergripande besluten råder en tydlig enighet över blockgränsen, och den skulle naturligtvis inte försvinna om kommunen leds av en moderat i stället för av en socialdemokrat!

Vi kristdemokrater tror faktiskt att även S och MP skulle visa en del av det ansvar och civilkurage de själva avkräver Allianspartierna när det gäller att bygga blocköverskridande överenskommelser för att neutralisera extremistpartier, även om Alliansen sitter i styret.

Uppsala behöver en ny majoritet, inte fyra år till av rödgrönt styre. Liberalerna har tillsammans med oss kämpat mot urholkningen av LSS, mot nedläggning av palliativ vård inom äldreomsorgen, och mot försämringar för barn med särskilda behov i skolan, och vi hoppas och tror att alla fyra Allianspartier har goda förutsättningar att fortsätta arbeta tillsammans för att svara upp mot det förtroende som väljarna visade oss i valet!

Jonas Segersam, Kommunalråd (KD)
Mimmi Westerlund, Ordförande för Kristdemokraterna i Uppsala