tisdag 31 januari 2023

Folkomrösta om UP


 I Uppsala fortsätter turerna runt det politiska styret. Utökning av kommunstyrelsen har blivit överklagat, folkomröstning om spårväg ifrågasatt och nu senast går vågorna höga om det nya Näringslivsrådet.

I UNT i dag skriver vi, gruppledare i den norra delen av länet, om att i stället för folkomröstning om Uppsalas framtid borde vi ha en verklig folkomröstning om den politiska situationen, nämligen ett kommunalt nyval.

Här vår replik:

Utvecklingspartiet skriver i UNT 24/1 att kollektivtrafiken är en regional angelägenhet. De har helt rätt – kollektivtrafiken i hela länet har sedan i somras försämrats, buss- och tågavgångar har ställts in, folk kommer inte i tid till sina arbeten. Detta leder till produktionsbortfall för arbetsgivare, och företagare vågar inte etablera sig här på grund av problemen. 

Stefan Hanna upplyser om att en folkomröstning i Uppsala ska genomföras i samband med EU-valet våren 2024. Trots att han själv gått till val på att skrota spårvägsplanerna ber han alliansen och SD genomföra hans egen politik, eftersom han själv valt att stödja S, V och MP:s utbyggnads- och spårvägsplaner. Vi tycker man borde ha en folkomröstning om Stefan Hanna i stället – det vill säga ett kommunalt nyval i Uppsala, för att bringa ordning i kaoset. Spårvagnsprojektet kommer om det genomförs kosta skattebetalarna minst 10 miljarder kronor, huvudsakligen av Uppsala kommun, men även via regionen och staten. Regionen får stå för byggandet av spårvägsdepå (”garage”) för uppåt en miljard kronor, pengar som måste tas från sjukvård- och annan kollektivtrafik. Därmed utarmas resurserna för länets övriga kommuner.

Det är hög tid för alla kommunpolitiker i länets åtta kommuner att sätta sig in i Uppsala kommuns spårvagnsprojekt och få säga sitt i saken.

I stället för mångmiljardinvesteringar i spårvagnar borde Uppsala kommun tillsammans med regionen se över och förbättra trafiksituationen och den kaotiska miljön kring Centralstationen och Kungsgatan. En salig blandning av olika trafikanter, fotgängare (stressade pendlare), cyklister, taxibilar, bussar kors och tvärs, vilket ger upphov till arbetsmiljömässiga bekymmer för bussförare. Bussarna får ofta vänta på trafikljus på Kungsgatan för att köra in eller ut från hållplatser, och bilister som måste använda dubbdäck, eller behöver köra rakt fram över Vaksalagatan förbjuds, samtidigt som ändamålsenliga kringleder saknas.

måndag 17 oktober 2022

Alliansen i opposition

 

 
Alliansens kommunalråd 

Idag är en högtidsdag för demokratin i Uppsala. Det nyvalda kommunfullmäktige har sammanträtt för första gången. En kommunstyrelse har valts, och kommunalråd har tillsatts. Tyvärr är resultatet att cirkus Pelling & Co fortsätter ett tag till - vi får ett vänsterstyre bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet med stöd av det nyinvalda Utvecklingspartiet Demokraterna.

Aldrig har väl ett styre varit så dåligt förberett, förankrat, eller så har ett konstituerande fullmäktige varit lika rörigt som denna gång. Faktiskt ovärdigt Sveriges fjärde största stad.

Däremot är det positivt att vi har ett så gott och hoppingivande samarbete inom Alliansen! Jag hoppas och tror att vi kommer att kunna få ett nytt styre, förr eller senare.

Det går bättre på andra håll

I andra delar av länet har det gått bättre för KD och borgerliga partier - i Östhammar har en majoritet bestående av M, SD, KD och BOA bildats. I Tierp går Alliansen - C, M, KD och L fram och lanserar ett minoritetsstyre, som är uppe till val på kommunfullmäktige i morgon.

I Knivsta är det sedan länge kungjort att en ny majoritet bildas genom ett samarbete med Knivsta.nu och Kristdemokraterna, som bildar styre med stöd av SD. 

Stort grattis till mina kollegor Sabina Ståhl, Peter Zoné och Mimmi Westerlund.

Mitt anförande om läget i Uppsala

Under kvällens sammanträde framförde jag följande under mitt anförande om situationen i Uppsala (kan även ses 4:24 in på sändningen från KF):

Jag har sett fram mot att tillsammans med Alliansen, komma tillrätta med företagsklimatet - ge bättre service, förbättra dialogen med medborgarna när det gäller landsbygd, sydöstra staden och spårväg. Vi behöver komma tillrätta med kommunekonomin, minskad administrationen och prioritera kärnverksamheten.

 

Efter valet konstaterade jag att de partier - M C KD SD - och UP - som var mot spårväg och FÖP, inte hade egen majoritet. Därför blev det första projektet att samla borgerligheten, vilket också lyckades under Therez Almerfors (M) ledning.

 

Det var förvånande att när vi hade kontakt med Stefan Hanna (UP) så var det inte politiken och samarbete  inom borgerligheten som var i fokus längre utan ”kontraktsparlamentarism” och ordförandeskapet i USAB, styrelsen för kommunens bolagskoncern.

 

Jag blev ännu mer förvånad när Pelling & Co gick med på just detta och därmed ännu en gång överstyr Uppsala kommuns styrmodell, som inneburit en personunion mellan kommunstyrelsens ordförande och USAB:s ordförande. Vår stadsdirektör Joachim Danielsson, högste chef för våra 13.000 anställda, ska nu rapportera dubbelt - till Erik Pelling när det gäller kommunstyrelsen och till Stefan Hanna när det gäller kommunkoncernen.

 

Genom uppgörelsen mellan Hanna och Pelling ser vi ut att få ett vänsterstyre. Jag har därför röd slips idag. Men jag har också blå kavaj, med tanke på att vi har fått en ny statsminister i ledningen för en blå regering!

 

Stefan Hanna (UP) var den som var mest kritisk till "vänsterstyret" för fyra år sedan, när S och MP lurade över L på sin sida. Men nu är han där själv. När det kommer till val till ordf i nämnder och styrelser kommer det bli många socialdemokratiska och vänsterpartistiska ordförande (i äldrenämnden, plan och byggnadsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden etcetera).

 

Problemet med det nya styret är att ekvationen inte går ihop. Antingen är det Stefan Hanna (UP) som överskattar sin förmåga att styra tre vänsterpartier eller så är det Erik Pelling (S) som överskattar sin förmåga att styra Stefan Hanna.

 

Erik Pelling har varit en av dem som är mest kritisk till att äventyra fyrspåret, exempelvis att bifalla förslaget till omförhandling. Nu är han där själv. Uppenbarligen har han mycket större tro på den nya, borgerliga regeringen än på den avgångna Anderssonministären när det kommer till att genomföra en järnvägsinvestering utan att kräva bostadsbyggnad och spårväg i Uppsala.

 

Slutligen Tobias Smedberg (V). Förutsättningen för V var ett majoritetsstyre för att slippa det kaos som varit den gångna perioden. Nu blir det fortsatt kaos.

 

Jag yrkar på att Therez Almerfors välj till ordförande i kommunstyrelsen för att om möjligt bringa ordning i detta.

 

Jonas Segersam (KD)

tisdag 11 oktober 2022

Alliansen är åter i Uppsala


Nu har vi lanserat Allians för Uppsala som ett alternativ för styret av vår kommun. Jag hoppas och tror att det också kan bli utfallet vid första kommunfullmäktige om en vecka.

Oklart valresultat

Valet resulterade i ett oklart parlamentariskt läge i vår kommun (se val.se). Alliansen (M C KD L) har 32 mandat. Rödgröna (S V MP) har 39 mandat. Det krävs 41 (av 81) för majoritet.

Vi i Allianspartierna tog tidigt kontakt med MP, och förde även samtal med V. Men de rödgröna bestämde sig ganska tidigt för att sluta sitt samarbete - vilket de presenterade för pressen nyligen (se SVT).

Erik Pelling och S V MP skulle kunna styra vidare, men det kräver då stöd från minst ett till parti. Därför har Pelling intensivt uppvaktat L, C och efter valet UP. Utvecklingspartiet demokraterna är det parti som det från Centerpartiet uteslutna kommunalrådet Stefan Hanna startat, och som även kom in i Uppsala kommunfullmäktige. Jag tror att det största hindret för en sådan samverkan är vänsterpartiet. För Liberalerna var förutsättningen att gå in i en samverkan med S och MP efter förra valet att inte V skulle vara med. Men nu har V:s Tobias Smedberg tröttnat på den rollen och vill vara med i en majoritet, vilket försvårar för L, C och UP.

Till detta kommer SD som fortfarande är en omöjlig samarbetspartner för de flesta partier. SD är inte så stora i Uppsala, men ökade från 7 till 8 mandat, och det innebär att även SD troligen blir en slags vågmästare.

UP avgör     

Vi har nu fått ihop en gemensam syn inom Allians-partierna hur vi ska styra Uppsala (se UNT, Upplandsradion , UNT:s ledarsida och SVT). Vår överenskommelsen innehåller en gemensam grundsyn om att vi behöver hålla i ekonomin, samtidigt som vi prioriterar kärnverksamheterna. Uppsalaborna och företagen behöver en bättre service och vi behöver se till att få ordning på vår verksamhet.

Nu är det upp till UP att välja om de vill ha fyra år till med Erik Pelling (vilket partiet obegripligt nog öppnat för), eller om de vill ha ett nytt, modernt styre med partier som prioriterar något annat än vänsterpolitik.

måndag 19 september 2022

KD är berett att styra Uppsala

I UNT skriver vi kristdemokrater i Uppsala län om hur vi är beredda att vara med och styra kommunerna och regionen i Uppsala län. 

Just nu pågår intensiva förhandlingar på de flesta håll, och det ser ut som att KD kan komma att ingå i flera styren. Dessutom har Ulf Kristersson idag fått uppdraget att bilda där regering, där huvudalternativet är en M-KD-regering. 

Jag hoppas och tror på en bättre politik för svenskar och uppsalabor - och hoppas att inte Socialdemokraterna ska lyckas lura över partier som man gjorde förra gången. 

Här är texten i UNT:

Kristdemokraterna har sedan vi kom in i riksdagen 1991 suttit med i alla borgerliga regeringar. Vi har också i många fall varit med och styrt kommuner och regioner med andra borgerliga partier, och i några fall andra partier. I Uppsala län den senaste perioden i Region Uppsala, Tierp och Håbo kommuner. På lokal nivå spelar personkemin stor roll för vilka konstellationer det blir, och sett över hela landet har kristdemokrater ofta fått en sammanhållande roll i många samarbeten. Vikten av goda relationer ligger liksom i vårt DNA där värderingar, etik och moral är grundbultar i KD:s ideologi.

Vi har nu haft ett historiskt val, och återigen är inte majoritetsförhållandena klara. Det beror på vårt proportionella valsystem med ett stort antal partier, och där samarbete med de extremaste på höger- och vänsterflanken ifrågasätts av många andra. I vårt eget län är det svårare än någonsin att få ihop fungerande majoriteter, och vi måste förbereda oss både på överraskningar, och på att det blir minoritetsstyren på flera håll.

Vi kristdemokrater har inga problem att samarbeta med någon. Förhoppningsvis får vi nu en M-KD-regering, även om Socialdemokraterna gör allt för att behålla makten. Genom att skrämmas med SD lyckades de få över Liberalerna och Centerpartiet i och med Januariöverenskommelsen 2019. Frågan är hur och om de kan lyckas den här gången på de olika politiska nivåerna.

När det gäller sammansättning av politiska styren är tendensen att färre partier samarbetar för att få majoritet – det är alltid lättare att hålla ihop en koalition med ett annat parti än med 4-5 partier. Detta har gynnat Socialdemokraterna och vi har sett i vårt eget län hur man exempelvis i Östhammar och Heby har hittat samarbeten med Centerpartiet på det sättet. I Knivsta har man till och med lyckats lura över Moderaterna (eller om det var M som bjöd in S?). I Uppsala gick Liberalerna över till vänstersidan efter valet 2018. 

För Kristdemokraterna är målet tydligt – vi vill i första hand ha borgerliga styren som står för en borgerlig politik. Näringslivsvänligt, lag och ordning, låga skatter men samtidigt en ansvarsfull ekonomi, inga skygglappar när det gäller företags och idéburna organisationers möjlighet att driva skola och äldreboenden – det är frågor som partierna till höger står för. Vi kristdemokrater bidrar dessutom med ett patos för vård och omsorg, för familjen och för landsbygden. Samtidigt måste vi vara pragmatiska för att kunna vara med och påverka.

Vi är beredda att gå in i styren i länets kommuner och i regionen där man kan hitta fungerande majoriteter eller minoriteter. Vi hoppas och tror att det för andra partier inte är viktigast med kommunalrådsposter eller ordförandeuppdrag för då kan det bli svårt att komma överens. Socialdemokraterna är alltid beredda att betala mer – som i Malmö 2018 då de delade ut fyra kommunalrådsposter till de fyra kommunfullmäktigeledamöterna för Liberalerna i utbyte mot fortsatt stöd för ett S-styre. I vissa fall blir det rent fuffens som den senaste perioden i Uppsala med de olagliga vice ordförande-posterna till Vänsterpartiet i utbyte mot deras stöd (vilket omvandlades till ett extra kommunalråd).

Vi kristdemokrater vill att Uppsalas kommun- och regionmedborgare ska få bättre service av sina offentliga uppdragstagare – när det gäller vård och skola, tillstånd och beslut, infrastruktur och stadsbyggnad. Vi vill vara med och styra så att inflytandet ökar för enskilda medborgare och så att kommunerna och regionen får en positiv framtid. Därför står vi till förfogande i nya styren!


 

söndag 11 september 2022

Sverige behöver en ny regering

Nu är det dags att välja för dig som ännu inte gjort det. Jag är självklart glad för alla som röstar KD men grundläggande handlar valet om stöd för fortsatt S-styre - eller att vi borgerliga får förtroendet! I Sverige Kristersson-Busch (i stället för Andersson-Stenevi/Bolund) och i Uppsala M/KD och förhoppningsvis C/L (i stället för Erik Pelling (S) med stödpartier).


Jag har i valrörelsen talat mycket om värderingar - de värderingar som under ett millennium byggt vårt land. På 1200-talet kom kvinnofrid, 1335 avskaffades slaveriet, 1766 infördes tryckfrihet och i slutet av 1800-talet växte demokratin fram. Kvinnor och män har samma värde, våld och dödsstraff hör inte hemma här, människolivet är okränkbart och ärlighet, arbetsamhet och ansvar hålls högt i vårt land. Inget av detta är självklart och vi måste försvara våra viktiga värden - speciellt när de sätts ifråga av våldsbejakande vänster- och högerextremister samt islamister. 


Jag hoppas att du som väljare vill vara med och stödja en ny riktning för Sverige och Uppsala så att de som bor här kan få den hjälp och service de förtjänar och så att våra skattepengar används till rätt saker och kommunal kärnverksamhet.


Värna svenska värderingar!


Jonas Segersam, kommunalrådskandidat i Uppsala