fredag 11 september 2020

Infiltrationen från Muslimska Brödraskapet

 

Med Sameh Egyptson och hans böcker 

I går kväll talade Sameh Egyptson på KD:s talarkväll i Uppsala. Han berättade om sin nyutkomna bok "Erövringen" om Muslimska Brödraskapets (MB) infiltration i Sverige. Sameh har under flera år plöjt igenom alla dokument som finns på nätet för att kartlägga MB:s arbetssätt och inflytande i vårt land. Det finns en väl uppbyggd struktur, som kontrolleras av en liten grupp (företrädesvis män) som också har en central roll i MB:s internationella (företrädesvis Europeiska) strukturer.

Redan på 90-talet togs de första kontakterna med socialdemokraternas broderskapsrörelse, och inflytandet kulminerade under 2013-2015 i och med Omar Mustafas inval i Socialdemokraternas partistyrelse, och Mehmet Kaplans utnämnande till minister efter valet 2014.

Förutom Socialdemokraterna har även Moderater, Centern och Miljöpartiet mer eller mindre framgångsrikt infiltrerats. Framför allt har det byggts upp en struktur med IFIS som central (Islamiska förbundet i Sverige) - kopplat till sidoorganisationer som Islamic Relief (biståndsorganisation som nyligen kommit i kraftigt blåsväder), Ibn Rushd (studieförbund som vi krävt indraget bistånd till) och SUM, Sveriges Unga Muslimer, som fått sitt bidrag indraget av MUCF. Sammantaget betalas flera hundra miljoner kronor per år ut i bidrag till dessa organisationer.

Minst sagt skrämmande. 

Se gärna föredraget som finns på vår facebooksida, och beställ gärna boken!


torsdag 3 september 2020

Sverigedemokraternas symbolpolitik

 

Jag talar om risken för inflytande från islamistiska diktaturer

kommunfullmäktige i veckan debatterade vi bland annat två motioner av SD - upphävande av detaljplan för kvarteret Stenåkern, och neutral klädkod för kommunalt anställda. Bakom de byråkratiska titlarna döljer sig två kampanjer - mot moské i Uppsala, och mot slöja hos kommunanställda.

Nej till Moské i Stenhagen

Idag för ett år sedan skrev jag en artikel i UNT om att vi kristdemokrater säger nej till ny moské i Stenhagen. I och med vårt ställningstagande var det sedan fyra partier (M, C, KD, SD) som röstade nej till att ge bygglov till Dawastiftelsen i beslutet i plan- och byggnadsnämnden senare på hösten.

I upprepade artiklar och även med kritik från UNT så redogjorde jag varför KD sa nej till en moské så länge det dels inte var klarlagt att det inte förekom ekonomiskt stöd för utländska islamistiska diktaturer som Iran och Saudiarabien, och dels inte var säkert att inte denna institution riskerar att bli en inkörsport till våldsbejakande extremism i form av militant islamism.

SD stolta över att vara ensamma

I Samnytt, en internettidning närstående SD framställs i en artikel av självaste Kent Ekeroth omröstningen i Uppsala kommunfullmäktige som att SD nu ensamma är motståndare till moskén. Någon av SD-ledamöterna har till och med skickat en bild av omröstningsresultatet där SD förlorar med siffrorna 70 mot 7. 

Det som är sant är att vi tog ställning i plan- och byggnadsnämnden och när nu bygglovet vunnit laga kraft är det olagligt att upphäva detaljplanen - tåget har alltså gått. I efterhand kan man konstatera att kommunen borde aldrig ha inlett den här processen, och sålt mark till stiftelsen, men tyvärr står vi nu här. Att vi röstade nej till SD:s motion innebär dock inte att vi ändrat inställning, utan vi är fortfarande negativa till en ny moské i Uppsala.

Fel förbjuda all religiös klädsel

I nästa motion som SD också förlorade, ville de förbjuda all "politisk och religiös klädsel" på kommunanställda. Även här är de fel ute. De handlar i diket att förbjuda allt religiöst, och missar därmed målet.

Jag har stått på KD:s riksting och pläderat för förbud mot heltäckande klädsel i offentlig verksamhet, något vi också fick igenom som beslut. Att säga att man inte får ha ansiktet täckt, eller att man i vissa fall måste ha kortärmade tröjor är dock något helt annat än att förbjuda all religiös (och även politisk!) klädsel. Jag redogjorde ingående förra hösten för att vi inte får hamna varken i detta diket, eller att tillåta allt som sker under en religiös täckmantel. Vi måste i stället våga ta ställning mot avarterna utan att för den sakens skull förbjuda religionsfrihet, och de positiva värden som religion kan tillföra.

I debatten blev det hela väldigt klart när jag ställde frågan till David Perez (SD) om en kommunanställd alltså inte kunde bära en blå tröja med ett gult kors (svenska flaggan), och fick svaret "nej" då korset är en religiös symbol. Eftersom de har fört in även politisk skulle det innebära att jag som kommunalråd, eller min politiska sekreterare inte heller skulle få gå runt med en t-shirt med Ebba Busch på. Märkligt.

Bättre sträva efter inflytande

Jag skulle till skillnad från SD vara stolt om jag lyckats få med mig en majoritet för en ny politik - inte över att KD förlorar en omröstning ensamma i fullmäktige. Jag är aktiv i politiken, inte för att driva symbolpolitik, utan för att förändra Sverige och Uppsala. Jag är därför glad över vårt goda samarbete med moderater och centerpartister, och ser fram mot att även fler partier kommer stödja vår politiska linje, så att vi kan få ett nytt, borgerligt styre i Uppsala efter nästa val!

onsdag 26 augusti 2020

Korruption i Uppsala?


SVT rapporterar idag om att Uppsala kommun försöker fortsätta en olaglig konstruktion som ensidigt gynnar vänsterpartiet.

 

Olagligheterna fortsätter

Jag har tidigare skrivit (se blogg och på facebook) om hur det beslut som fattades direkt efter valet 2018, trots att det underkändes av Förvaltningsrätten redan följande sommar, 2019, fortsatt att gälla i kommunen ända fram till nu. Erik Pelling säger visserligen i inlägget ovan att arvodena nu upphört betalas ut - men trots det fattade majoriteten i kommunstyrelsen (S L MP V) idag beslut om samma upplägg med enda skillnaden att "tredje vice ordförande" nu kallas något annat. Vänsterpartisterna kommer om beslutet går igenom fortsätta få ut 14.000 kr/mån som tack för att de röstade fram styret med S L MP.

 

Korruption

I debatten  har jag fått slängt emot mig att "korruption" är ett alltför starkt ord. Styret har till och med bemödat sig att lägga ut ett textat videoklipp från fullmäktige där jag förordade införandet av tredje vice ordförande. Och jag har aldrig förnekat detta - men det är inte min idé att vänsterpartiet ska premieras för att ha släppt fram S L MP - där far Erik Pelling uppenbart med osanning.

Min kritik har hela tiden varit att inte styret rättat sig efter domstolsutslaget i förvaltningsrätten som kom förra sommaren, utan framhärdat, och fortsätter framhärda i att de måste gynna (V) enligt sin tidigare uppgörelse.

Tyvärr är det vanligt i Sverige att politiker låter sig köpas med feta arvoden och inflytelserika poster - och det är förstås på ett sätt vad politiken handlar om - makt och inflytande.


Feta politikerlöner

Tyvärr har det börjat gå mer och mer inflation i politiska uppdrag och arvoden. Förr i tiden hade man ett fåtal kommunalrådsposter - tittar man runt i kommun- och regionsverige så blir det hela tiden fler och fler. Får man ett par kommunalrådsarvoden (ofta samma betalning som riksdagsledamöter - för närvarande över 60.000 kr/mån), ja då är man beredd att stödja exempelvis socialdemokraternas maktinnehav.

I Uppsala har MP, som fick färre röster än KD fortfarande TVÅ kommunalråd (mot vårt 1 och SD:s - som också är större - 0). På samma sätt fick L två kommunalråd och ordförandeskapet i kommunens största nämnd - Utbildningsnämnden.

I Malmö lyckades S sitta kvar vid makten genom att tilldela L fyra kommunalråd - lika många som L har ledamöter i kommunfullmäktige. Sossarna själva behåller fem kommunalråd - med sina 20 mandat i fullmäktige.


Vad är korruption

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala ger i Fplus en intressant intervju där han benar ut vad korruption handlar om, och hur korruption breder ut sig i Sverige. Tyvärr finns det alldeles för många exempel, och jag kan bara konstatera att det finns en stor risk att bli fartblind när man har makt och inflytande, bjuds på fina middagar, och tappar kontakten med vanliga människor och det verkliga livet i samhället.

Låt oss hjälpas åt att bekämpa korruptionen - få nya politiker på plats i styrande positioner, och även gärna rensa ut ett antal politiker både i kommuner, regioner och i riksdagen. Sverige (och Uppsala) behöver ordning och reda, ärlighet, och ett sunt styre där det inte finns utrymme för personlig vinning!

tisdag 18 augusti 2020

Styret fortsätter bygga på olagligheter

 Stolligheterna fortsätter
 
 Minoritetsstyret i Uppsala (L S MP) framhärdar i sin olagliga konstruktion att ge Vänsterpartister 14.000 kr i månadsarvode som grund för sitt styre. Jag tog upp frågan i kommunstyrelsen innan sommaren (se blogginlägg under "Ett styre byggt på olagligheter").
 

Gunnar Hedberg kritisk

Som UNT rapporterar är Gunnar Hedberg (M), tidigare kommunstyrelseordförande, väldigt kritisk till upplägget. Han är moderaternas representant i arvodesberedningen, och röstade där nej till upplägget och lämnade en reservation. Det gjorde även jag, Jonas Peterson (C) och Fredrik Ahlstedt (M) idag när förslaget behandlades i KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott). Ska bli intressant att se om styret framhärdar i sina olagligheter när beslutet ska fattas på kommunstyrelsen 26/8 och kommunfullmäktige (31/8?).
 

Uppsala behöver stabilitet och ordning och reda 

Snälla, låt oss slippa det här ogenomtänkta styret av Uppsala som jag sågade redan på första kommunfullmäktigemötet efter valet.  Snälla väljare - rösta för förändring 2022!

lördag 15 augusti 2020

Wiks slott - igår, idag och i framtiden

Jag och Frida Björk framför Wiks slott
 

Under veckan hade Region Uppsalas kulturnämnd en temadag på Wiks slott och Folkhögskola. Jag sitter under en kortare tid med där som ersättare för att stötta KD:s nya vice ordförande Frida Björk. Med tanke på att jag själv var ordförande, och vice ordförande under tiden 2006-2014 är det en fördel att kunna bidra med lite goda råd och erfarenheter från förra gången Allians-partierna (då utan miljöpartiet) satt vid makten.

Folkhögskola och Slott under förändring

Bakgrunden till dagen är naturligtvis det extraordinära läge som råder, dels med Corona, men också i och med beslutet att lägga de estetiska utbildningarna vid Wik på is. I en del sammanhang har det framställts som att vi skulle lägga ner utbildningarna, vilket inte är fallet (se bland annat replikväxling mellan Ola Larsmo, och nämndordförande Cecilia Linder i Dagens Nyheter). Senast i december beslutade kulturnämnden om inriktningen för skolan, som innebär att man ska ha estetiska utbildningar. Beslutet som fattades i maj innebar bara att dessa läggs på is under det kommande läsåret. Orsaken är en ohållbar arbetsmiljösituation på skolan, och lednings- och styrningsproblem. Nu blir det ett tillfället att förbättra processerna, utöka och justera utbudet, samt se till att skolan, som även innehåller filialen Uppsala Folkhögskola (som fortsätter som förut) utvecklas och stärks för framtiden.

Även Wiks slott som fungerar som en konferensanläggning som servar folkhögskolan med matsal, hela Region Uppsala med konferensmöjligheter, men även externa gäster. Jag måste säga att jag blev positivt överraskad över Marie Berglunds idéer för fler gäster på plats. Trots coronatider, har sommarens "Café Nyfiket" varit en stor succé - med inte bara kiosk för badgästerna på dagen, utan också mat och grillning på kvällen. Dessutom står slottet öppet för besökare att komma in och titta - en stor förmån!

En otroligt spännande historia

Slottet har en väldigt spännande historia, och jag hade förmånen att guida kulturnämnden och de ledande tjänstemännen i förvaltningen genom irrgångarna i ett av Sveriges bäst bevarade medeltidsslott. Jag har ju vistats där en hel del (bland annat firat min 40-årsdag), och även guidat tidigare så jag har en hel del material att utgå från.

Det som är speciellt med slottets historia är personerna som bott på slottet har funnits så nära den svenska kungamakten. För att illustrera detta tog jag ett nedslag från varje sekel under det att vi gick igenom slottet från medeltidens källarvalv till den ståtliga riddarsalen längst upp.

Vid gravstenen över barnen Ramfrid och Arnvid som finns vid ingången, från 1300-talet, konstaterade jag att jag på den korta guidningen inte skulle hinna med att berätta följande historier: Om Ture Bengtsson Bielke, som var en av de tio personer som satte sitt sigill under drottning Margaretas Kalmarunions-dokument 1397, om Klas Bielke som fick ett personligt brev av kung Karl IX där han uppmanades lämna landet, eller ordagrant "skall begifva dig med hustru och barn der hädan af landet och hvart du sedan vill, antingen till Påfven i Rom, Fanen i Helvetet eller din Konung, du tjent haver [alltså kung Sigismund]... Rätta dig härefter och packa dig ut! Carolus", varpå slottet beslagtogs, och inte heller om Ulla (Ulrica Elisabeth) von Liewen som var kung Adolf Fredriks personliga älskarinna och födde dottern Lolotte Forssberg, som alltså var halvsyster till Sofia Albertina, och kungarna Gustaf III och Karl XIII. 

Men det blev alltså en hel del andra spännande historier - du får följa med på en annan guidning i framtiden och höra om dessa!