måndag 14 januari 2008

Varför ändra äktenskapsbalken?

Mina partikamrater Nina Ekelund och Carina Liljesand har enligt DN en uppfattning i äktenskapsfrågan som strider mot kristdemokraternas officiella. Äktenskapsbalken ställer upp fyra kriterier för äktenskaps ingående. Det skall vara två personer, de skall ha olika kön, de skall vara över 18 år, och de får inte vara släkt med varandra.

Varför ändra ett av dessa kriterier - och i så fall varför just det? Det finns grupper som vill införa månggifte i Sverige, precis som det förekommer i t ex vissa muslimska länder. Varför ska vi då välja att ta bort just principen att "äktenskapet ingås mellan en kvinna och en man" som det står i §1 i lagen?

Jag tror att alla barn behöver sin mamma och pappa. Visst kan det finnas exempel på att man inte kan uppfylla detta ideal, men det betyder inte att man bör resignera och säga att barnen i stället skall ha fyra pappor eller en pappa och två mammor, eller något annat märkligt.

1 kommentar:

nonicoclolasos sa...

Det finns argument mot polygami som inte är giltiga mot könsneutrala äktenskap, apropå den fråga du ställer.