fredag 22 september 2017

Svensk aningslöshet om Nazism

På bilden (från Google) syns sedermera riksdagsledamoten Robert Stenkvist från Botkyrka under Almedalen 2014 bärande en mössa med Thor Steinar märke. Det är ett klädmärke som tillverkas i Berlin och som är väldigt populärt i högerextrema kretsar. I den tyska delstaten Sachsens parlament har högerextremister som burit dessa kläder avvisats från parlamentet (källa wikipedia), eftersom nazistsymboler är förbjudna i Tyskland, i offentliga miljöer som i politiska församlingar och på fotbollsarenor.

Det är ganska underhållande att lyssna till Nyheter 24:as länk till interasistmens intervju med Robert Stenkvist om just detta, där han förnekar all kännedom om att runmärket skulle ha nazist-kopplingar. Och dessutom blir arg och skäller ut journalisten.

I Dagens Nyheter skriver etnicitetsprofessorn Stefan Jonsson om detta, att det faktiskt finns lagliga möjligheter att förbjuda uppenbart nazistiska demonstrationer som till exempel den av nordiska motståndsrörelsen. Här ett citat från hans artikel:

"Intentionen med lagen om hets mot folkgrupp är att göra rasismen olaglig och därmed osynlig i offentligheten, utan att för den skull behöva införa förbud mot organisationer. En vägledande dom fastslogs av Högsta Domstolen 1996. En 18-åring gick omkring utanför Åhléns i Visby med nazistsymboler synliga: 'solkors, kugghjul och sädesax, bältesspänne i form av solkors, märke för Frisinnade unionspartiet, ... tygmärke med örn... odalrunan'.

HD slog fast: 'Budskapet uttrycker missaktning av människor tillhörande andra folkgrupper än den nordiska.' (NJA 1996, s. 577) Ett par år senare fälldes en annan, som i Helsingborg burit en röd armbindel med så kallad varghake. (RH 1998: 77)"

Alltså borde polisen återgå till denna praxis och se till att vi slipper öppet nazistiska och hetsande yttringar i Sverige, för den delen även motsvarande våldsyttringar också från vänsterextrema grupper.

Även om judiska församlingen i Göteborg, visserligen rörda över stödet, avvisat idén om att slå en ring runt deras synagoga under Yom Kippur 30/9 då Nordiska Motståndsrörelsen demonstrerar några kvarter bort, har ändå Marcus Birro många bra poänger i sin text i Dagen där han tar upp det orimliga i att nazister demonstrerar öppet på judendomens heliga dag. Sådant borde vi få slippa i Sverige!

Hör gärna inslaget i P1:s Public Service (följande länk1:09 in i programmet)


onsdag 13 september 2017

Sju motioner inlämnade

På veckans kommunfullmäktige lämnade jag in sju (7) motioner som alla är förslag och idéer som jag samlat på mig under sommaren. Vi bjuder Uppsala kommun på dem!

Ämnena är av varierande slag – trygghetsboenden, kvalitetsarbete, marknadsföring av Uppsala, lantbruksbostäder, Stabby trädgårdsstad, Arlandaregionen och kulturtolkar.

I korthet innebär förslagen följande:
Trygghetsboende är en form av boende för äldre där man utifrån vissa kriterier om tillgänglighet etc kan bistå med en värd/värdinna i boendet för kommunala medel. Vi kristdemokrater anser att kommunen bör vara betydligt mer aktiv för att det ska byggas nya trygghetsboenden, och för den delen seniorboenden och vårdboenden i Uppsala.

När det gäller kvalitetsarbetet har vi ett förslag att kommunen borde inventera alla de misstag och fel som begåtts från kommunens sida i syfte att utveckla kvaliteten på den kommunala servicen.  Det kan ske exempelvis genom enkäter till medborgare och företagare.

Vi tycker att Uppsala kan marknadsföras bättre genom att lyfta fram bemärkta och kända Uppsalabor, exempelvis på Resecentrum. På Arlanda gör man på ett liknande sätt när det gäller Stockholmare.

LRF har tillsammans med SKL under sommaren lanserat en ny avtalsform för att frigöra bostäder på lantbruksfastigheter för nyanlända. Vi tycker kommunen borde använda sig av denna modell för att få fler boenden för alla som kan behöva det på landsbygden i Uppsala kommun.

Vallentuna, Upplands Väsby, Knivsta och Sigtuna kommuner ingår tillsammans med Swedavia i Arlandaregionen. Vi tycker att även Uppsala kommun borde ansöka om medlemskap i detta nätverk, eftersom vi är en så viktig del för kommunikationerna och arbetskraftsunderlaget till Arlanda.

Vi har ett omfattande förslag för att bygga Stabby Trädgårdsstad i södra delen av Stabbyfälten. På det sättet kan vi hindra exploatering av fälten, samtidigt som vi ger Uppsalafamiljer ett attraktivt och billigt egnahemsboende i centrala Uppsala. Motionen kan läsas på följande länk  Bilden ovan visar förslaget från Gröna Sköna Stabby om Uppsala Wide Park - en idé som passar väl tillsammans med vårt förslag för egnahemsområde mellan Berthåga och Rickomberga.
Kulturtolkar slutligen är ett sätt att anställa personer som idag kanske står utanför arbetsmarknaden, men som kan bidra i exempelvis förskola och skola med kulturell kompetens när det gäller kommunikationer med nyanlända och grupper med en annan kulturell bakgrund. På många andra håll i landet finns goda exempel på detta område.

Nu väntar vi bara på att den rödgröna majoriteten kommer ta till sig våra förslag så vi kan få en positiv förändring på många områden!

Se även Gröna Sköna Stabby på Facebook!

Och SVT som har en nyhetsartikel - och ett inslag med mig på ABC-nyheterna,
samt Luthagsnytt

torsdag 7 september 2017

I Sverige tigger vi inteRubriken är en liten travestering på statsministerns sätt att uttrycka vad vi i Sverige gör och inte gör (handskakningar och bussåkande etc). Men det ligger ändå något djupt i våra värderingar att man ska arbeta, göra rätt för sig, och inte sitta på gatan och tigga. Om det inte är absolut obetingad nöd - därför tycker också svenskar i allmänhet så synd om dem som nedlåter sig så djupt som till att sitta på gatan och fråga andra efter pengar.

Jag håller dock inte med Håkan Holmberg i UNT igår ("M borde hålla mot") som skriver att "Hemlösa och psykiskt sjuka kan hamna på gatan och för kortare eller längre tid hänvisas till att tigga." Ingen i Sverige hänvisas till att tigga. Vi har ett fungerande socialt skyddsnät som tillförsäkrar människor som är i allra störst nöd mat och bostad, även personer som inte är svenska medborgare! Förutsatt att de vill ha förstås. Både staten / kommunerna och fristående organisationer garanterar att ingen ska hänvisas till en tiggarmugg för sitt dagliga uppehälle.

Jag tycker det är problematiskt att människor under månad efter månad har som sin dagliga sysselsättning att sitta på tilldelade platser på Uppsalas gator och ägna sig åt tiggeri, i flera fall med barn närvarande (delvis eftersom vi i Uppsala kommun driver ett åretrunthärbärge för denna grupp). I Danmark har man sedan 1800-talet förbjudit tiggeri och sedan inte tagit bort förbudet som i Sverige (1964, enligt Dick Harrison på SVT). Därför tycker jag det finns en rimlighet i moderaternas förslag om förbud.

Samtidigt har vi som parti sagt att fattigdom kan vi inte kriminalisera, och inte hjälpsamhet heller för den delen. Dock tycker vi att man kan ha kommunala ordningsbestämmelser där man reglerar de problem som finns lokalt - i Uppsala skulle vi exempelvis kunna koppla detta till vårt lyckade projekt med kommunala trygghetsvakter!

I dag träffade vi i socialnämndspresidiet statens samordnare för socialt utsatta EU-medborgare Claes Ling-Vannerus. Det var väldigt intressant - han berättade bland annat om rättegången i Örebro Tingsrätt där han varit med och lyssnat på människor som berättar att de varit utsatta för människohandel och fått lämna i från sig det de tiggt ihop på gatan. Han hade också igår besökt Söderhamn där det finns ett stort läger med EU-medborgare som ägnar sig åt bärplockning. I och för sig inget fel i det, men det upprörande var under vilka förhållanden de lever där uppe i skogen.

  

Min uppfattning, att tiggeri bör motverkas (vem tycker för övrigt inte det), förstärktes av samtalet med samordnaren. Människor vi dagligen ser utanför vår ICA-butik är dubbelt utsatta. Dels utifrån en svår situation i hemlandet (framförallt med utanförskap och diskriminering), men ännu mer tragiskt blir det med tanke på att de luras till Sverige och hamnar i händerna på skrupellösa personer som utnyttjar deras utsatthet för att sko sig själva.

Jag fick lära mig att romer på balkan kan indelas i tre grupper. De som lever som vanliga medborgare i övrigt. De som lever fattigt men ändå relativt hyfsat, ofta med hus och TV etcetera - det är den gruppen som kommer till Sverige och tigger. Och de som lever under de allra svåraste förhållandena - personer som aldrig har ens chansen eller möjligheten att ta sig till Sverige.

Det är denna sista grupp som min vän och kollega Mikael Oscarsson valt att hjälpa genom att instifta insamlingen till "Petra-huset" efter hans bortgångna kära hustru Petra. I detta hus kommer de allra fattigaste barnen att kunna få mat och skolgång och möjlighet till en verklig skillnad i livet. Sådant borde vi stödja i stället för att acceptera eller till och med uppmuntra ett långvarigt utanförskap med tiggeri i Sverige. Ge gärna en gåva dit!