söndag 29 juni 2008

Riksting i Norrköping

Ännu ett riksting avslutat. Behållningen av det här rikstinget blev vårt vistelse under veckan i en stuga på gården till Söderköpings KS-ordförande Magnus Berge. Det blev en spännande bekantskap med Söderköping, ett av Sveriges absoluta centrum under medeltiden. Här kröntes t ex Magnus Ladulås drottning, och hans son Birger Magnusson. I Söderköping överlät också Bo Jonsson Grip 2/3 av Sverige och hela Finland till drottning Margareta. Hon hade visserligen blivit drottning av Sverige redan, men utan Bo Jonssons jordinnehav hade överhögheten blivit tämligen innehållslös. (se Söderköpings vapen på bilden)

En annan behållning var en inledande konferens om regionbildningen i Sverige, och där blev Gävleborgare och dalkarlar (-kulla) besvikna över att det enligt den regeringsreprentant vi hade närvarande inte blir någon Svealandsregion till 2011. Ambitionen från Mats Odells sida är att få till en region för de två norrländska regionerna, samt Västra Götaland, Skåne, Halland och Gotland. För oss återstår jobbet att försöka få med Västmanlänningarna i vår Svalandsregion.

När det gäller själva rikstinget blev det en ganska tråkig tillställning med ändlösa debatter om ordval hit, och yrkanden dit. Trist att inte partistyrelse och delegationer var bättre förberedda, så att man kunde fattat beslut lite snabbare och rationellare, och ägna tiden till annat viktigare. Partistyrelsevalet lyckades vi inte heller påverka, vi från Uppsala pläderade för Tuve Skånberg och Peter Kullgren utan framgång. Men det var förstås väntat - huvudsaken att vi fick lufta våra idéer om en breddning och förnyelse av partistyrelsen.

tisdag 10 juni 2008

Försvarssamarbete Sverige-Norge

"Sverige friar till Norge" skriver norska Aftenposten idag i sin nättidning. Det är bra! Synd bara att det sker utifrån kris och katastrof i det svenska försvaret... Men ett nordiskt samarbete på försvarsområdet är det absolut hög tid för. Och kan det så småningom ske inom ramen för NATO-samarbetet så är det ännu bättre.

Nu får vi hoppas att normännen köper svenska JAS också, så blir samarbetet ännu lättare. Men det behöver ju inte betyda att vi ska ha kvar bara en flottilj i Sverige. Förutom Kallinge och Luleå tycker jag gott Uppsala borde vara flygflottilj för att trygga försvaret av huvudstaden.
Tolgfors idéer, som han också presenterar i dagens DN, kommer förstås från vår kloke ÖB och hans stab. Syrén har ju sedan länge haft kontakter med sin norska kollega Diesen - och vi kan hoppas att deras arbete denna gång blir framgångsrikt och inte hamnar i papperskorgen som så många andra svensk-norska projekt.
(Foto: Combat Camera - Försvarets Bildbyrå )