söndag 29 juni 2008

Riksting i Norrköping

Ännu ett riksting avslutat. Behållningen av det här rikstinget blev vårt vistelse under veckan i en stuga på gården till Söderköpings KS-ordförande Magnus Berge. Det blev en spännande bekantskap med Söderköping, ett av Sveriges absoluta centrum under medeltiden. Här kröntes t ex Magnus Ladulås drottning, och hans son Birger Magnusson. I Söderköping överlät också Bo Jonsson Grip 2/3 av Sverige och hela Finland till drottning Margareta. Hon hade visserligen blivit drottning av Sverige redan, men utan Bo Jonssons jordinnehav hade överhögheten blivit tämligen innehållslös. (se Söderköpings vapen på bilden)

En annan behållning var en inledande konferens om regionbildningen i Sverige, och där blev Gävleborgare och dalkarlar (-kulla) besvikna över att det enligt den regeringsreprentant vi hade närvarande inte blir någon Svealandsregion till 2011. Ambitionen från Mats Odells sida är att få till en region för de två norrländska regionerna, samt Västra Götaland, Skåne, Halland och Gotland. För oss återstår jobbet att försöka få med Västmanlänningarna i vår Svalandsregion.

När det gäller själva rikstinget blev det en ganska tråkig tillställning med ändlösa debatter om ordval hit, och yrkanden dit. Trist att inte partistyrelse och delegationer var bättre förberedda, så att man kunde fattat beslut lite snabbare och rationellare, och ägna tiden till annat viktigare. Partistyrelsevalet lyckades vi inte heller påverka, vi från Uppsala pläderade för Tuve Skånberg och Peter Kullgren utan framgång. Men det var förstås väntat - huvudsaken att vi fick lufta våra idéer om en breddning och förnyelse av partistyrelsen.

Inga kommentarer: