fredag 31 juli 2009

Omskärelsens motståndare inte pålästa eller ljuger

I går lyssnade jag på ett fantastiskt föredrag av Göran SkytteLivets Ords europakonferens. Han uppmanade oss där att prenumerera på de två kristna dagstidningar vi har i Sverige. Eftersom jag redan har Världen idag gick jag ut och beställde en prenumeration på Dagen också.

I gårdagens nummer av Dagen fanns en intressant artikel om att Uppsalabon Hans Rosling, folkhälsoprofessorn som ligger bakom den mycket intressanta sidan http://www.gapminder.org/, anser att det inte finns några medicinska invändningar mot omskärelse. De som säger det är "antingen inte pålästa eller så ljuger de." Denna kritik drabbar Gunnar Götberg, ordföranden i barnkirurgiföreningen. Gunnars åsikter är för övrigt desamma som framförts av Yngve Hofvander, tidigare barnöverläkare på Akademiska sjukhuset som har varit en av de allra argaste kritikerna av manlig omskärelse, eller könsstympning som han kallar det.

Jag tycker det är helt OK att sjukvården utför omskärelser, speciellt då det finns risk att andra utför detta på ett osäkert sätt. Så länge man tar betalt för ingreppen tycker jag det är i stort sett okontroversiellt - vad spelar det för roll om man har förhud eller inte?

Jag stödde det beslut vi fattade i landstingsstyrelsen att ställa oss bakom SKL:s rekommendationer att tillåta detta ingrepp.

Även Peter Wolodarsky på DN stöder att exempelvis Gunnar Götberg bör uppdatera sig om forskningsläget

söndag 19 juli 2009

Miltons förslag, inte KD:s!

SvD gör en grej av att KD vill införa ett abortregister. Dock är det inte KD som kommit med detta förslag, utan regeringens utredare Anders Milton.

Jag tycker dock det är ett bra förslag, liksom många i den medicinska professionen. Varför ska aborter vara ett undantag från hälso- och sjukvården. Om det till exempel förekommer problem med infektioner eller andra komplikationer efter aborter på ett av de sjukhus som utför dessa kan man idag inte upptäcka detta samband. Vårdkvaliteten riskerar alltså att bli lidande. Man kan inte heller identifiera riskgrupper och därmed göra bättre riktade förebyggande insatser.

Tyvärr finns det alltid en tendens att abortlobbyn vaknar upp när förslag som möjligen kan hota dagens abortsyn i Sverige kommer. Jag skriver om detta i en artikel i Världen Idag som kommer i veckan. Där hänvisar jag till ett seminarium på Almedalsveckan, som RFSU och Världen idag skriver om.

Läs mer om det påstådda "KD-förslaget" om abortregister i DN, GP, Sydsvenskan

Landstingen möter svininfluensan

Nu börjar svininfluensan sprida sig och bli allvarlig. I Norrköping ligger en 22-årig man i respirator, utan tecken på förbättring, och på flera håll i Sverige rapporteras om smittade personer. När spanska sjukan började spridas 1918 var rapporterna i börja också försiktiga, innan människor började drabbas över bredden, därför tycker jag inte det är fel att människor görs medvetna om riskerna, samtidigt som det naturligtvis inte finns någon anledning till panik.

På Upplandsradion i onsdags blev jag intervjuad (9 min in och framåt), och även på TV4Uppland följande dag, och jag tror det är viktigt att nu se att organisationen för att möte en pandemi i Sverige verkligen fungerar. Tyvärr kommer vaccinen först i september, det viktiga nu är ju att människor vaccineras så fort som möjligt. Speciellt de som tillhör riskgrupperna - och även människor som har kontakt med dessa. Det är alltså inte bara för sin egen skull man behöver vaccinera sig, utan för att hindra att smittan sprids till människor i ens omgivning. Samtidigt behöver landstingssverige samla sig för att hitta gemensamma riktlinjer för vaccineringen, och i varje landsting behöver vi bygga upp en organisation för hur det ska gå till. Jag har fullt förtroende för att det kommer lösas på ett bra och effektivt sätt.

Se också DN och SvD

måndag 13 juli 2009

Hägglund och verklighetens folk

Under de senaste veckorna har jag haft förmånen att höra Göran Hägglund tala i Västerås och i Visby. Hade Göran förutom det förträffliga innehållet också släppt manus lite mer, skämtat och varit personlig hade det varit en fullträff. Men det som sas var verkligen mycket bra, speciellt när man läser det om igen i efterhand. Och när man ser det väcka debatt på vänstermedias kultursidor.

"Men inte heller när jag vänder örat mot vänster hör jag mycket annat än svårartade performance-vrål och kultursidornas idisslande av dekonstruktionen av könet, upplösningen av kategorierna, nedmonteringen av jaget och annat hyllande av sådant som i deras avskydda USA allmänt brukar gå under benämningen bullshit." (citat från talet i Almedalen) är ett generalangrepp av Hägglund mot kulturradikalismen. Den kultursyn som vänstern använt som instrument för att avskaffa "omhuldandet av familjeliv och moderskap som vägen till mänsklig fullbordan" som Lena Andersson (DN) uttrycker det. Hanne Kjöller på ledarsidan anklagar Göran för populism - något som jag alltid ansett vara ett honnörsord ("populus" betyder som bekant "folket" - uppdragsgivare åt oss politiker), och på kultursidan angriper även Lars Linder (090704) Görans idéer. Henrik Brors farhågor att Görans krig mot kulturradikalismen bara blir ett krig mot väderkvarnar kommer på skam, eftersom debatten nu är igång - väl illustrerat ovan bara ur DN.

I Västerås uppehöll sig Göran lite mer över sina tankar om kulturen - naturligtvis mycket välkommet från min horisont som kulturnämndsordförande. Jag tycker det är bra att Göran gör upp med konst som bara är ute efter att provocera:

"På många håll inom kulturlivet handlar det inte längre om att skapa det vackra eller originella. I stället är det den som väcker mest anstöt – och förstås uppmärksamhet – som vinner." (Västeråstalet).

Detta innebär inte att konst ska förbjudas, eller att den fria konsten och yttrandefriheten ska begränsas. Men man kan väl få uttala sig om vad man tycker är mer eller mindre lämplig konst, eller hur?

Tycker gör också Marcus Birro på Newsmill, som går så långt som att hylla Hägglund som en rebell. Birro äger - och har från sin utgångspunkt en knivskarp poäng, eftersom han känner vänstern och kultursvängen från insidan.
Låt oss nu fortsätta på den inslagna vägen - mycket tack vare Fredrik Haage som skrivit talen - och omsätta politiken i konkreta åtgärder. För att ge vanligt folk större utrymme, och den etablerade vänsterkulturen den plats den hör hemma - i papperskorgen. På ekot nyligen talade Göran om "Den värdenihilism som plågat Sverige sedan -20talet". Det finns värden som är värda att stå upp för, oberoende av tidsandan, och det är jag tacksam för att Göran Hägglund och kristdemokraterna gör!

Överst en bild tagen uppe på Anunds hög utanför Västerås - en av huvudnumret i Hägglunds tal om kulturarvet.