lördag 29 juni 2013

Absurt med TV-avgift på Iphone

Jag har tidigare skrivit om det märkliga med TV-avgift för internetbruk - då har ju TV-avgiften blivit en internetavgift i stället. Vill vi ha det?

Tack Gunnar Karlsson vid KTH för klargörande i SvD  om vad som gäller. Vi får hoppas nu även Kammarrätten köper resonemangen. Torde finnas en viss chans eftersom en professor i teletrafiksystem rimligen har en viss sakkunskap på området.

Det är ju faktiskt absurt att behöva betala TV-avgift för att min arbetsgivare tillhandahåller en Iphone för att jag skall kunna nå de anställda på bästa sätt. Då är TV-avgiften långt ifrån vad den en gång var tänkt att vara! (Det är tydligen också så att avgiften blir DUBBEL, en av företaget och en av mig...)

Sedan är det om inte absurt så i alla fall ohållbart att betala avgift för en dator som inte heller den är avsedd för att titta på TV med (i första hand). Och speciellt med tanke på att det är Sveriges Radio som är "skyldiga" genom att lägga ut hela sitt utbud på Internet. Har de fått tips av Anders Borg om det? - verkar ju vara han som är den ende som ser en fördel genom att staten får in mer pengar. Kulturministern argumenterade ju häromdagen i radion för att det är just det faktum att folk betalar som gör att regeringen vill ha kvar avgiften. Jag tackar Andreas Carlson, KD:s talesman i riksdagen, som i inlägget gav en lite mer nyanserad bild - fortsätt att driva på i saken mot denna orimliga avgift, Andreas.

Nej, som jag sagt tidigare, Alliansen borde agera i enlighet med sina partiers program (se moderaternas hemsida som tydligt säger att de vill slopa TV-avgiften), och ta bort denna orimliga konstruktion. Den är en rest av 1968 års kulturvänster. Public Service bör finansieras genom skatten.

Metro, DN, Erik Widman i SvD och Lars Anders Johansson, och Brännpunkt direkt
Andreas C på Aftonbladet om att lägga ner Radiotjänst
Bloggar: Absurdistan, Nora4you, KulturSören, Carl Hult,

onsdag 26 juni 2013

Bra Alf om Piraterna!

Bra av Alf Svensson i UNT häromdagen där han påpekar hyckleriet från Piratpartiet. Kristdemokraterna, företrädda av Alf Svensson i EU-parlamentet, står för en tydlig och konsekvent linje - subsidiarietsprincipen. Den innebär att beslut skall fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Bostäder till exempel är ingen EU-fråga. Men klåfingriga politiker har ofta svårt att hålla fingrarna borta från syltburken. Och kommer med förslag på än det ena, än det andra området. Det märkliga är dock när politiker som framställer sig själva som EU-skeptiker i praktiskt handlande agerar på helt motsatt sätt! Som uppenbarligen i fallet med Piratpartiet.

Tack Alf att du finns där nere i Bryssel, och tack för allt du gör och har gjort!


Svaret av Christian Engström här

onsdag 19 juni 2013

Årets Uppskattning 2013

Isabelle Axnér tilldelas Årets Uppskattning av kulturnämnden i Landstinget, för sitt blomstrande arbete med dans för barn och ungdomar i Enköping. Verksamheten heter Street Feet. Priset utgjordes bland annat av ett konstverk av textilkonstnärinnan Adina Almén.

lördag 15 juni 2013

Direktörsbeslut måste tas om

Förvaltningsrätten har upphävt det beslut som landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman fattade 18/3 efter samråd med presidiet att entlediga landstingsdirektör Kerstin Westholm. Orsaken är (SR) att delegationsordningen inte medger beslut om entledigande, utan bara att bestämma villkoren.

Det var alltså ett felaktigt hanterat ärende, och det hela hade kunnat lösas enkelt genom att fatta ett beslut på kommande landstingsstyrelse 26/3. Nu blir det i stället ett beslut nästa måndag (24/6) när vi har landstingsstyrelse igen.

Vad kan vi lära av detta. Naturligtvis för landstingsledningen att dels hantera personalärenden på ett bättre sätt än det här, och dels ha en bättre kunskap om vad delegationsordningen medger. Men även för oppositionen, tycker jag, att också agera mer smidigt när det gäller den här typen av personalfrågor.

Det är ju ingen tvekan om att en sittande majoritet måste kunna entlediga den ledande tjänstemannen. Och när det gäller formerna för den typen av personalärenden är det alltid bättre att hålla sådant i en mindre krets - för alla parter. Därför hade det allra bästa varit, tycker jag, att beslutet kunnat fattas i samråd i presidiet. Och att både delegationsordning och oppositionens agerande kunnat ge utrymme för det. Men, med tanke på att dessa förutsättningar inte finns får det alltså i stället bli ett majoritetsbeslut i landstingsstyrelsen, som väl i och för sig är OK i sammanhanget med tanke på att mötena inte är offentliga.

En av politikernas allra viktigaste uppgifter, anser jag, är att utse ledande tjänstemän. Och där måste jag säga att Alliansen faktiskt lyckas bättre under sin tid i ledningen för landstinget än hur det gick för vänsterpartierna innan 2006. Jag vill inte ta några konkreta exempel, men det finns ett flertal exempel på misslyckade rekryteringar. Dessutom tror jag det är bättre nu att den politiska inblandningen har minskat och att landstingsdirektören fattar beslut om anställning av sina underlydande chefer. Och då är det naturligtvis extra viktigt att det blir den allra bästa direktören - om inte så är det många miljarder i skattepengar som står på spel.

Sedan är det ju väldigt intressant att se att oppositionen i huvudsak ägnar sig åt att kritisera formalia i Alliansens agerande, och inte så mycket innehållet i politiken.  Det är nu ganska många beslut som blivit överklagade, senast angående Caremas övertagande av vårdcentraler - där man inte fick gehör - , och det är ytterst få beslut som förvaltningsrätten faktiskt anser vara felaktigt fattade. Tror faktiskt detta är det första!

SVT
UNT
DN
Jannes Nya Blogg
Alliansfritt Sverige

torsdag 13 juni 2013

SVT "granskar" statschefen

SVT har gjort en sak av att Staten, såsom ägare av Stenhammars slott, har lagt 9 mnkr på renovering av slottet. Det anmärkningsvärda enligt SVT är att enligt testamentet av von Kraemer 1901 ska arrendatorn (i nuläget Kungen) stå för alla kostnader, och SVT menar då att Kungen som "privatperson" borde stå för kostnaderna.

Sedan, utan att ha fått tillstånd att göra en intervju, ställer SVT:s Johan Zacharisson Winberg frågor direkt till Kungen om detta som blir upprörd och tycker att journalisten inte håller sig till sanningen.

Jag kan förstå Kungens frustration. För det första är det inte ens säkert att Kungen är medveten om de ekonomiska detaljerna (vilket stärks av att hovets ekonomichef Jan Lindman är mycket väl medveten om upplägget). För det andra är det en stor anomali att tala om Kungen som "privatperson". Han har aldrig varit och kommer aldrig att bli en privatperson så länge han ingår i det svenska kungahuset. Som statschef är det inte så viktigt att uppehålla någon slags konstlad rågång mellan "privat" och offentligt. Jag säger som en travestering på en tidigare fransk kung - "L'État c'est lui" - statschefen och staten är helt enkelt svåra att skilja åt.

Sedan tycker jag att det även om det varit fråga om en helt annan arrendator hade det inte varit så anmärkningsvärt att Statens Fastighetsverk hade lagt ca 25% av en renovering i en fastighet som de själva äger och förvaltar. Men, det är ju fult när "privatpersoner" äger eller förvaltar slott och har möjlighet att bo där. Det vore kanske bättre om det fungerade som i många andra fall av slott som Fastighetsverket också bekostar att staten ska ta HELA kostnaden, så att man inte ska behöva att några "privatpersoner" ska behöva sko sig och njuta av den glamorösa slottstillvaron.

Nej, sanningen är att driva ett slott är inget glamoröst, utan kostar mycket pengar och engagemang för att kunna behålla ett viktigt kulturarv. Kungens insatser för Stenhammar borde ges ett betydligt större erkännande, på samma sätt som många andra "privata" ägare och förvaltare av slott i Sverige. Ju mer som inte staten i form av Fastighetsverket behöver bekosta med "skattemedel" borde vi som skattebetalare vara tacksamma för att någon annan står för. Så även i det här fallet där Kungens engagemang och även ekonomiska insatser borde uppskattas bättre, i stället för att man ska göra en journalistisk höna av en fjäder. Under SVT:s värdighet tycker jag.

DN,
SvD , Hovet dementerar i SvD


måndag 10 juni 2013

Ja till NATO

Enligt Partistyrelsens förslag öppnar nu Kristdemokraterna för att utreda NATO-medlemskap. Det avslöjar Tv4 Nyheterna igår. Detta med anledning av fem motioner till rikstinget, varav jag skrivit en.

Det här är inte en enkel fråga, speciellt om man ser till den långa tradition av alliansfrihet och neutralitet som vi har i Sverige, om som sitter djupt rotad i folket. Men omvärlden har förändrats, och då måste vi anpassa oss efter den. Sverige agerar i  princip som om vi vore NATO-medlem och förväntar att vid kris få hjälp av NATO. Men det kan man inte göra om man inte är fullvärdig medlem.

Det skall bli spännande att följa detta vidare, vi har redan haft heta diskussioner om detta i Uppsala, en fråga som bland de första föranlett voteringar både i distriktsstyrelse och på distriktsstämma. Men man valde att ändå föreslå bifall till bland annat min motion. Nu får vi se vad rikstinget säger i september.

Bloggar: Annelie Enochson , Exponerat Under den lugna korkeken

Michael Oscarsson m fl i SvD, SvD, AB, GP,

Socialdemokrater skrämmer väljare

Agneta Gille och Lena Rönnberg (S) har försökt skrämma väljarna med att högerspöket (Weiman) sätter liv i fara. Mycket osakligt vilket vi i Alliansen i landstingsstyrelsen påpekar i UNT.Ursprungliga artikeln av Gille / Rönnberg 
Tidigare replik av Bengt Ehliar

söndag 2 juni 2013

Fem barn i magen

Ja, det har den här tjeckiska lyckliga unga damen, enligt VG! För oss tog det 10 år...