torsdag 13 juni 2013

SVT "granskar" statschefen

SVT har gjort en sak av att Staten, såsom ägare av Stenhammars slott, har lagt 9 mnkr på renovering av slottet. Det anmärkningsvärda enligt SVT är att enligt testamentet av von Kraemer 1901 ska arrendatorn (i nuläget Kungen) stå för alla kostnader, och SVT menar då att Kungen som "privatperson" borde stå för kostnaderna.

Sedan, utan att ha fått tillstånd att göra en intervju, ställer SVT:s Johan Zacharisson Winberg frågor direkt till Kungen om detta som blir upprörd och tycker att journalisten inte håller sig till sanningen.

Jag kan förstå Kungens frustration. För det första är det inte ens säkert att Kungen är medveten om de ekonomiska detaljerna (vilket stärks av att hovets ekonomichef Jan Lindman är mycket väl medveten om upplägget). För det andra är det en stor anomali att tala om Kungen som "privatperson". Han har aldrig varit och kommer aldrig att bli en privatperson så länge han ingår i det svenska kungahuset. Som statschef är det inte så viktigt att uppehålla någon slags konstlad rågång mellan "privat" och offentligt. Jag säger som en travestering på en tidigare fransk kung - "L'État c'est lui" - statschefen och staten är helt enkelt svåra att skilja åt.

Sedan tycker jag att det även om det varit fråga om en helt annan arrendator hade det inte varit så anmärkningsvärt att Statens Fastighetsverk hade lagt ca 25% av en renovering i en fastighet som de själva äger och förvaltar. Men, det är ju fult när "privatpersoner" äger eller förvaltar slott och har möjlighet att bo där. Det vore kanske bättre om det fungerade som i många andra fall av slott som Fastighetsverket också bekostar att staten ska ta HELA kostnaden, så att man inte ska behöva att några "privatpersoner" ska behöva sko sig och njuta av den glamorösa slottstillvaron.

Nej, sanningen är att driva ett slott är inget glamoröst, utan kostar mycket pengar och engagemang för att kunna behålla ett viktigt kulturarv. Kungens insatser för Stenhammar borde ges ett betydligt större erkännande, på samma sätt som många andra "privata" ägare och förvaltare av slott i Sverige. Ju mer som inte staten i form av Fastighetsverket behöver bekosta med "skattemedel" borde vi som skattebetalare vara tacksamma för att någon annan står för. Så även i det här fallet där Kungens engagemang och även ekonomiska insatser borde uppskattas bättre, i stället för att man ska göra en journalistisk höna av en fjäder. Under SVT:s värdighet tycker jag.

DN,
SvD , Hovet dementerar i SvD


2 kommentarer:

Anonym sa...

det är anmärkningsvärt att överheter alltid hittar kryphål för att komma undan,som ingen annan vanlig dödlig kan.
Kungen är även en privatperson!
tror han håller med...
Att säja att man inte var medveten eller kände till...är enfaldigt,ingen är så noga om sina kronor och ören som alla dessa välbärgade...
Karin K.

Segersam sa...

Karin - tycker ditt inlägg speglar lite av "den kungliga svenska avundsjukan". Vad är det för fel att det finns välbärgade. Jag tycker som sagt att gärna fler kunde bo i slott och lägga ner det engagemang och de kostnader som krävs för att driva dem. Hellre det än alla statligt ägda slott som bara står tomma och inte används!