lördag 15 juni 2013

Direktörsbeslut måste tas om

Förvaltningsrätten har upphävt det beslut som landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman fattade 18/3 efter samråd med presidiet att entlediga landstingsdirektör Kerstin Westholm. Orsaken är (SR) att delegationsordningen inte medger beslut om entledigande, utan bara att bestämma villkoren.

Det var alltså ett felaktigt hanterat ärende, och det hela hade kunnat lösas enkelt genom att fatta ett beslut på kommande landstingsstyrelse 26/3. Nu blir det i stället ett beslut nästa måndag (24/6) när vi har landstingsstyrelse igen.

Vad kan vi lära av detta. Naturligtvis för landstingsledningen att dels hantera personalärenden på ett bättre sätt än det här, och dels ha en bättre kunskap om vad delegationsordningen medger. Men även för oppositionen, tycker jag, att också agera mer smidigt när det gäller den här typen av personalfrågor.

Det är ju ingen tvekan om att en sittande majoritet måste kunna entlediga den ledande tjänstemannen. Och när det gäller formerna för den typen av personalärenden är det alltid bättre att hålla sådant i en mindre krets - för alla parter. Därför hade det allra bästa varit, tycker jag, att beslutet kunnat fattas i samråd i presidiet. Och att både delegationsordning och oppositionens agerande kunnat ge utrymme för det. Men, med tanke på att dessa förutsättningar inte finns får det alltså i stället bli ett majoritetsbeslut i landstingsstyrelsen, som väl i och för sig är OK i sammanhanget med tanke på att mötena inte är offentliga.

En av politikernas allra viktigaste uppgifter, anser jag, är att utse ledande tjänstemän. Och där måste jag säga att Alliansen faktiskt lyckas bättre under sin tid i ledningen för landstinget än hur det gick för vänsterpartierna innan 2006. Jag vill inte ta några konkreta exempel, men det finns ett flertal exempel på misslyckade rekryteringar. Dessutom tror jag det är bättre nu att den politiska inblandningen har minskat och att landstingsdirektören fattar beslut om anställning av sina underlydande chefer. Och då är det naturligtvis extra viktigt att det blir den allra bästa direktören - om inte så är det många miljarder i skattepengar som står på spel.

Sedan är det ju väldigt intressant att se att oppositionen i huvudsak ägnar sig åt att kritisera formalia i Alliansens agerande, och inte så mycket innehållet i politiken.  Det är nu ganska många beslut som blivit överklagade, senast angående Caremas övertagande av vårdcentraler - där man inte fick gehör - , och det är ytterst få beslut som förvaltningsrätten faktiskt anser vara felaktigt fattade. Tror faktiskt detta är det första!

SVT
UNT
DN
Jannes Nya Blogg
Alliansfritt Sverige

Inga kommentarer: