måndag 10 juni 2013

Ja till NATO

Enligt Partistyrelsens förslag öppnar nu Kristdemokraterna för att utreda NATO-medlemskap. Det avslöjar Tv4 Nyheterna igår. Detta med anledning av fem motioner till rikstinget, varav jag skrivit en.

Det här är inte en enkel fråga, speciellt om man ser till den långa tradition av alliansfrihet och neutralitet som vi har i Sverige, om som sitter djupt rotad i folket. Men omvärlden har förändrats, och då måste vi anpassa oss efter den. Sverige agerar i  princip som om vi vore NATO-medlem och förväntar att vid kris få hjälp av NATO. Men det kan man inte göra om man inte är fullvärdig medlem.

Det skall bli spännande att följa detta vidare, vi har redan haft heta diskussioner om detta i Uppsala, en fråga som bland de första föranlett voteringar både i distriktsstyrelse och på distriktsstämma. Men man valde att ändå föreslå bifall till bland annat min motion. Nu får vi se vad rikstinget säger i september.

Bloggar: Annelie Enochson , Exponerat Under den lugna korkeken

Michael Oscarsson m fl i SvD, SvD, AB, GP,

Inga kommentarer: