måndag 13 december 2010

Islam och socialdemokrati

Sverige har förlorat lite av sin oskuld i och med lördagens självmordsattentat i Stockholm. Har man bott i Israel är man luttrad när det gäller sådana här händelser, och det är bara att vara tacksam över att vi inte drabbats mer i Sverige än vi faktiskt har gjort.

Problemet när ett sådant här dåd händer i Sverige är ju både att det politiska korrekta Sverige rycker ut och talar skyddande och tolerant om Islam - "detta är ju en galning, inte en riktig muslim - islam är ju en fredfull religion" och att rasister och extremister och islamofober använder tillfället för hatpropaganda "ut med alla muslimer annars kommer vi få leva i ett terrorland".


Vad har då islam och socialdemokrati med varann att göra? Min poäng är att islam, liksom socialdemokratin, bygger på en felaktig grund. I mitt värdesystem, och enligt min tro bygger både socialism och islam på felaktiga premisser. Det hindrar absolut inte att det finns många "goda" företrädare för dessa ideologier som vill väl och som företräder sympatiska åsikter. Men i grund och botten går det inte att bygga ett stabilt hus på en grund som innehåller sprickor.

Min poäng är också just den att islam inte är så farlig i allmänhet, liksom socialdemokratin. Båda är ju ganska harmlösa företeelser som präglar stora delar av våra samhällen. Men när den "äkta" socialismen eller den "äkta" islam visar sig kan det gå illa. Det går ju inte att förneka att både socialism och islam talar om våldsam omvälvning / revolution som inte utesluter våldsanvändning. Visserligen kan syftet av vissa tyckas vällovligt - ett klasslöst samhälle eller ett samhälle enligt Allahs / Muhammeds ordningar - men jag är en stark skeptiker av tron på jordiska utopier. Det går aldrig att skapa den perfekta tillvaron här på jorden.

Är då kristdemokratin så perfekt? Nej, den kritiske anför naturligtvis mot min argumentation att de mest fina och vällovliga ideologier missbrukats av extremister i syfte att förtrycka och lemlästa. Och det är sant, just på grund av människans ofullkomlighet drabbas även ideologier byggda på en stabil och riktig grund.

Men jag tror nog ändå att svenskar idag håller med mig om att världen skulle varit bättre utan radikal islamism. Något som israeler och amerikaner känt på kroppen ett tag redan. Och som nu även svenskar fått upp ögonen för.

DN 1,2,3,4,5,6 Expressen 1,2,3 VG 1,2,3, Aftonbladet 1,2,3 Dagen 1,2, 3

7 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för en välbalanserad och bra artikel.

Anonym sa...

Meget bra skrevet. Du skal ha all ære av denne artikkelen.
Det som er bra med denne muslimske idiotens jiihad er at SD i Sverige og Frp i Norge vil få en kraftig økning i oppsluttning. De er de eneste partiene som har ringt i varselsklokkene i mange år og advart nettopp mot radikal islamisme og sosialistenes islamisering av våre land

Anonym sa...

Att komma med att Israel och USA skulle vara mindre fundemenatalistiskt är ju så mycket fel man kan ha. Den svenska Socialdemokratin står för de mänskliga rättigheterna, demokrati FN mm.

Vad vettiga människor kan ägna sig åt överallt är att försöka stoppa fundementalister som inte minst finns i den kristna och judiska världen. Om vi kan hålla koll på våra dårar kan vi begära att andra religoner kan hålla koll på sinna.

Segersam sa...

Har jag sagt att det inte finns "fundamentalister" / terrorister i USA och Israel?

Men båda de staterna är ju fungerande demokratier och rättstater där inte våld och övergrepp tolereras.

Sedan undrar jag lite vad du menar med "våra dårar"? Finns det kristna eller judiska fundamentalister i Sverige som planlägger terrordåd mot civibefolkningen?

Sofia sa...

Du tycker att islam har sprickor i grunden, men eftersom du är kristdemokrat antar jag att du tycker att kristendomen inte har det. Jag är intresserad av vad du anser vara den principiella skillnaden mellan islam och kristendom. Det finns kristna terrorister och fundamentalister med mera. Vad är den falska premissen för islam, och varför gäller den inte för kristendom?

Segersam sa...

Tack för frågan Sofia!
Jag får erkänna att jag blandade lite dåligt i mitt första inlägg mellan religion och politik.

Jag tror egentligen inte det finns någon motsättning mellan kristdemokrati och islam lika lite som det finns mellan kristdemokrati och kristendom. Eller i alla fall tror jag det är naturligt för många muslimer att ansluta sig till de kristdemokratiska värderingarna.

Mycket av de frågor vi tycker är viktiga tror jag även många muslimer tycker är viktiga, familj, en stor och viktig ideell sektor i samhället, religionsfrihet, människovärde.

Nej, jag uttalade mig nog mer utifrån min religiösa tro, och då är min övertygelse som kristen att kristendomen är byggd på en objektivt riktig sanning, medan islam bygger på falska premisser. Men det är ju bara min tro och övertygelse. 1 miljard muslimer (?) skulle säkert säga emot mig.

Däremot är saken mer komplicerad än så - eftersom historiskt islam inte skiljer speciellt mellan tro och politik (som vi svenska kristdemokrater försöker vara noga med)... Och det är ju även denna poltiska islam jag angriper som då liksom socialdemokratin bygger på en felaktig premiss. Troligen att det finns en utopi om att bygga ett gott och väl fungerande rike på jorden. Det islamska Ummah liksom det klasslösa samhället är helt enkelt utopier som när de blir iscensatta inte ger några goda resultat. Därför vidhåller jag att världen vore bättre utan radikal islamism som vill återupprätta det muslimska kalifatet. Det är en tydlig skillnad mot kristdemokrati som inte har någon politisk utopi - utan bara försöker "göra det bästa" av samhällets organisation med beaktande av människans ofullkomlighet.

Segersam sa...

Och den principiella skillnaden mellan islam och kristendom, Sofia, är ju ganska enkel.

Den kristna tron är en tro på Jesus som Guds son och världens Frälsare. Medan islam helt förkastar att Gud skulle ha en son. (medan man förstås erkänner Jesus som en stor och viktig profet)