torsdag 22 december 2011

Rikstingsombuden har ett stort ansvar

I Dagen häromdagen hade jag en artikel om partikulturen i Kristdemokraterna. "Förändrad partikultur behövs". Jag har aldrig fått ett så stort gensvar för någon artikel jag skrivit. Det är uppenbart att det finns saker att göra i vårt kära parti - hoppas också att ombuden på rikstinget 28/1 verkligen tar sitt ansvar i riktning att för partiet mot förnyelse, försoning och framgång!

Elisabeth Sandlund håller med mig om det osunda i vår partikultur, även om Dagen (kanske lite fegt) väljer att inte ta ställning i partiledarfrågan.

Även Annelie Enochson och över 50% av läsarna instämmer

fredag 16 december 2011

Vi behöver samling, inte splittring

Kristofferson:%20Odell%20kommer%20att%20k%C3%A4mpa
I dag ska Kristdemokraternas valberedning presentera sitt förslag på ny valberedning. Såvidare nytt verkar det dock inte bli (enligt TV4) utan valberedningen tycker att vi kan rulla vidare i gamla hjulspår, förutom att Mats Odell avpolleteras.

Det är i och för sig logiskt att om man föreslår omval av sittande partiledare så faller motkandidaten bort. Däremot kunde det varit rimligt att om man hade haft en ambition att läka samman partiet någon av Mats Odells medkandidater Bengt Germundsson eller Ebba Busch hade föreslagits som vice partiledare. Men i stället föreslås David Lega, en av Göran Hägglunds främsta stöttepelare som förs fram ett år efter att han kommit med i partiet.

Nej, tack och lov är det nu alla ombud på rikstinget 28/1 som har makten att välja partipresidium och jag hoppas och tror att de är så kloka så att de kommer att arbeta för en större samling och bredd än vad som har varit kutym under de gångna åren av vassa armbågar mot personer som inte varit tillräckligt lojala mot partiledningen.

DN DN2 DN3, Dagen Dagen2 , SvD, Margit Silberstein i SVT

Bloggar: Stig-Björn Ljunggren, Tokmoderaten, Martin Moberg

torsdag 8 december 2011

Breivik var tillräknelig

För ett tag sedan fick vi besked om att psykiatrikerna som undersökte Anders Breivik anser att han lider av paranoid schizofreni. En slutsats som i DN sågas totalt av Lars Cullberg, en nestor inom svensk psykiatri. Man är inte sjuk bara för att man gör onda handlingar som Stalin och Hitler, om man anser det så har man vidgat det kliniska sjukdomsbegreppet och lagt in en annan värdering i vad psykisk sjukdom är. Farligt nära hur man använde psykisk sjukdom i Sovjet för att stuva undan obehagliga personer.
Detta understryks av en expert på högerextremism, Tore Bjørgo, som påpekar att psykatrikerna som gjorde rapporten om Brevik totalt missat terminologin och tankesätten i den högerextrema miljön - Breiviks verklighetsbeskrivelser är inte utslag av personlig psykisk sjukdom utan illustrerar utbredda högerextrema verklighetsuppfattningar om konspirationer och annat. Att bedöma Breivik utifrån normala norska värderingar blir som att bedöma urinvånare i Papua Nya Guineas djungler.

Även andra bedömare som Ulf Andenæs och Arne Thorvik påpekar det orimliga i psykatrikernas slutsat. Hoppas att detta nu blir utrett ordentligt och att Anders Breivik får en rättvis juridisk dom (se tidigare inlägg).

AP, VG 1,