fredag 16 december 2011

Vi behöver samling, inte splittring

Kristofferson:%20Odell%20kommer%20att%20k%C3%A4mpa
I dag ska Kristdemokraternas valberedning presentera sitt förslag på ny valberedning. Såvidare nytt verkar det dock inte bli (enligt TV4) utan valberedningen tycker att vi kan rulla vidare i gamla hjulspår, förutom att Mats Odell avpolleteras.

Det är i och för sig logiskt att om man föreslår omval av sittande partiledare så faller motkandidaten bort. Däremot kunde det varit rimligt att om man hade haft en ambition att läka samman partiet någon av Mats Odells medkandidater Bengt Germundsson eller Ebba Busch hade föreslagits som vice partiledare. Men i stället föreslås David Lega, en av Göran Hägglunds främsta stöttepelare som förs fram ett år efter att han kommit med i partiet.

Nej, tack och lov är det nu alla ombud på rikstinget 28/1 som har makten att välja partipresidium och jag hoppas och tror att de är så kloka så att de kommer att arbeta för en större samling och bredd än vad som har varit kutym under de gångna åren av vassa armbågar mot personer som inte varit tillräckligt lojala mot partiledningen.

DN DN2 DN3, Dagen Dagen2 , SvD, Margit Silberstein i SVT

Bloggar: Stig-Björn Ljunggren, Tokmoderaten, Martin Moberg

1 kommentar:

KSv sa...

Hej Segersam
Jag vill bara skriva av mig min frustration ang. KD:s valbrednings förslag att ha Hägglund kvar som partiledare. Det förvånar mig verkligen därför att han under de år han innehavit socialministerposten INTE kan få godkänt när det gäller resultat som kommit från hans departement. Man kan skylla på andra ministrar och samarbetspartners men defakto kvarstår, han är högst ansvarig för alla de fadäser och tillkortakommanden som "hans undersåtar" låtit drabba den svenska välfärdsstaten". Man deltar i ett raserande i stället för uppbyggande/renoverande.
Enligt uppdraget som socialminister är han den minister i ett lands regering som ansvarar för socialpolitiken, till exempel barn- och familjepolitik, socialtjänstpolitik inklusive handikapp- och äldrepolitik, sjuk- och hälsovård, socialförsäkringar, folkhälsa, etc. Socialministern leder ett socialdepartement eller socialministerium och bistås i detta av en tjänsteman som vanligtvis är politiskt tillsatt och i flera länder innehar titeln statssekreterare.
Ännu en gång har den gruppering kring Hägglund som inte verkar ha sin förankring i KD:s värdegrund så viktig för sig, vunnit en delseger--Jag tror detta blir KD:s sista riksting som helt parti därför att jag ser risken/ möjligheten att det startas ett nytt parti med kristen värdegrund och kristen ansvarsideologi som fundamenta till sin politiska utövning. Det parti som tappat sitt ideologiska fotfäste på det sätt som KD:s resultat visat att det har måste byta ledare och färdriktning som visar att ideologi-värdegrund och handling ligger i samstämmighet. Först då kommer väljarna att uppfatta trovärdigheten i politiken.