måndag 23 februari 2009

Inga sopor på KD:s kandidatutbildning

Idag fick vi lära oss av en av våra kollegor på KD:s EU-vallista att man ska inte säga "sopor" utan "avfall" eller "energiråvara". Det var efter ett intressant pass om klimat och östersjö-frågorna vi fick denna tankeväckare. Vi måste tänka på framtidens generationer och då är också sopor en tillgång i ett kristdemokratiskt förvaltarskap.

Förutom miljöfrågor fick vi en duvning i finanskris och människohandel, två andra viktiga frågor att hantera för framtidens Europa.

Jag skrev också upp mig att åka med på en studieresa till Bryssel, dagen efter jag kommer hem efter en vecka i Israel med Alf Svensson, en resa jag också sa ja till idag. Jag vann nämligen en resa i tidningen Kristdemokraten till Israel i slutet av mars - så det blir tyvärr många dagar utan familjen - men naturligtvis intressanta dagar.

lördag 21 februari 2009

Utrikesminister Reepalu (S)

Läste i DN idag om att socialdemokraterna i Malmö börjat bedriva utrikespolitik. Davis Cup matchen mot Israel ska inte ha någon publik - basta! Därmed går man miste om en massa miljoner i inträdesavgifter.... Motiveringen är säkerhetsskäl, men när Malmös "borgmästare" Ilmar Reepalu (S) demonstrativt frånvarar från middagen med det israeliska laget blir det tydligt att det är andra skäl som ligger bakom.

Jag associerade faktiskt till Owens prestation på Berlinolympiaden 1936 när han besegrade alla ariska "övermänniskor" i 100-metersfinalen. Hoppas därmed att även Israel vinner matchen mot Sverige - vi är inte värda vinsten efter Malmöpolitikernas märkliga symbolpolitik.

Pellnäs vågar

Överste Bo Pellnäs vågar i dagens DN säga det som ingen annan (förutom Mikael Oscarsson då...) av någon konstig anledning inte tycks våga säga. "snudd på landsförräderi" - det är klarspråk det! Är militärerna rädda för att förlora framtida jobb i högkvarteret? Och moderaterna vågar ju inte säga något, eftersom det numera är kung Borg som styr och de nya moderaterna inte vill framstå som gammalmodiga försvarsvänner.

Nej, tackar vet jag pansarbåtsinsamlingen 1912 ;-) Trots att jag är infanterist får jag nästan lust att sätta igång något liknande igen, för att kunna behålla det svenska flygförsvaret.

torsdag 19 februari 2009

Kultureliten rycker ut

Kultureliten i DN (Jessica Kempe) rycker ut mot kulturministerns ryggradsmässiga fördömande av vandalismen i tunnelbanan. Visst kanske kulturministern var lite drastisk. Är det fråga om ett skickligt "fotomontage" har man i alla fall lyckats lura kulturministern, men är det fråga om vandalisering i tunnelbanan tycker jag fortfarande Lena Adelsohn Liljeroth har berättigade invändningar. I alla fall så länge detta skett inom ramen för en statlig institutions verksamhet (se nedan).

onsdag 18 februari 2009

Konsten får inte fredas

Ernst Billgren talar på Expressens s 4 för konstens frihet. Han har invändningar mot att Konstfack sagt att de inte står bakom konst som tillkommit på olagligt sätt. Han jämför detta med tredje riket och Sovjet, vilket är mycket överdrivet.

Självklart måste Konstfack som är en offentlig utbildningsinstitution följa de lagar och regler som finns i Sverige. Man kan inte sanktionera verksamhet som strider mot lagen! Det är grundläggande i ett demokratiskt samhälle att man respekterar de demokratiskt överenskomna beslut som fattas, åtminstone från statliga institutioner. Jag förstår inte riktigt Ernst Billgrens invändningar, eftersom Konstfack inte ens sagt att de ska göra några sanktioner mot det aktuella konstverket, "Territorial pissing". De har bara (enligt Billgrens artikel) uttalat sig i principfrågan att de inte kan stödja konst som tillkommer på illegal väg.

Sedan den andra sidan av saken - att konsten ska kunna vara autonom - visst kan den det. Man kan självklart som konstnär, likt Carl Johan de Geer som 1967 skändade rikssymboler (något som då var olagligt), utföra olagliga handlingar - men då får man självklart ta konsekvensen av det. På samma sätt som värnpliktsvägrare på den tiden vi hade värnplikt i Sverige tog på sig konsekvensen - fängelsestraff - för sin vägran.

Det är skillnad på vad en konstnär kan göra på eget initiativ och vad en statlig utbildningsinstitution kan sanktionera.

Sedan finns det också gränser för konsten när den är offentligt finansierad. Jag skulle till exempel som kulturnämndsordförande inte acceptera att skattepengar gick till att förhärliga våld, pornografi eller kränkning av människovärdet. Gärna autonom konst, men när skattebetalarna ska vara med och betala har de rätt att genom sina representanter också sätta gränser för vad pengarna används till.

torsdag 12 februari 2009

Nu måste kulturutredningens förslag förverkligas

I dag har den statliga kulturutredningen lämnat sitt betänkande. Vi som är kulturpolitiker ute i landet välkomnar de förslag som har presenterats. Nu återstår det att se om regeringen har kraft att förverkliga de goda förslag som utredningen presenterar. Sedan kunde man förstås haft ett större fokus på den nationella kulturpolitiken, och mindre på hur staten organiserar sina myndigheter.

Jag tycker det är bra att man omvandlar ett 60-tal kulturmyndigheter till 3-4. Det viktiga är dock att de goda erfarenheter på kulturområdet som finns i Västra Götaland och Skåne nu omsätts på flera håll i landet. Att staten ser regionerna som medaktörer på kulturområdet, genom ett så kallat portföljsystem för bidragsgivningen, borgar för en bättre samordning av kulturinsatserna i regionerna. Sedan måste naturligtvis vi i landsting och regioner bli bättre på att samverka med kommunerna i våra gemensamma kulturinsatser.

Det är avgörande att staten nu ser den utvecklingskraft som finns i regionerna och anpassar sig till den. Hittills har kulturpolitiken varit Stockholmstung, med exempelvis Dramaten och Operan, samt 16 av de 19 statliga museerna som är lokaliserade till huvudstaden. I dag finns det operor i Göteborg, Malmö och Norroperan, bara några exempel på lokala initiativ som får en relativt mindre del av sin finansiering från staten.

Jonas Segersam
Kulturnämndsordförande i Uppsala läns landsting

DN lider av samma sjuka som utredningen och ser allt ur ett statligt ("Stockholms-") perspektiv. Är det verkligen så intressant hur staten organiserar sina myndigheter? Och är det bara intressant att låta statliga ("Stockholms-") kulturpersonligheter få kommentera förslaget?

måndag 9 februari 2009

Stockholm och landhöjningen 2


Jag har tidigare skrivit om Stockholm som ett "ytterst beklagansvärt resultat av landhöjningen" (citat av Uppsalaprofessor), och i fredags fick jag tillfälle att fördjupa mig ytterligare i landhöjningen i staden. Vi hade möte med Mälardalsrådets kulturutskott på "Stadsgården", Stockholms tidigare södra stadshus, numera stadsmuseum vid slussen. På väggarna i rummet vi satt i fanns gamla kartor över Stockholm, t ex den här överst som visar staden 1670. På kartan framgår att strandlinjen gick betydligt högre än idag (nya strandlinjen är utritad med vitt), och det finns också ett par sjöar som försvunnit idag. Den ena sjön låg i området från medborgarplatsen och bakåt (södra stationsområdet), och den andra väster om humlegården, mellan Johannes- och Engelbrektskyrkorna. Den senare löpte ut i en bäck som sträckte sig längs dagens Birger Jarls-gatan.

Just nybroviken gick längre upp och det som idag är Norrmalmstorg var ursprungligen en hamn i denna havsvik. Nybrogatan (se bild 3) byggdes (1640) som en bro över viken (se stadsmodellen ovan), "nya bron". Så småningom grundades viken upp mer och mer och området innanför bron ("katthavet") tyckte Karl XV att man kunde fylla igen helt och där anlades Berzelii park. Broräcket från 1800-talet finns dock kvar, fortfarande med havsmotiv, se nedersta bilden.

torsdag 5 februari 2009

Ordförande i Sveriges största KD-avdelning

I kväll blev jag vald till ordförande i Sveriges största kristdemokratiska lokalavdelning - kristdemokraterna i Uppsala med ca 800 medlemmar. Det var med ödmjukhet inför uppgiften och ett visst mått av bävan jag tackade för förtroendet. I mitt tack-tal målade jag upp min vision för partiet i Uppsala - ett brett parti med plats för alla - alla som delar värderingarna i vår ideologi. Och vi har en mycket bra ideologi, kristdemokraterna är ett av få partier med en tydlig värdebas, byggd på den västerländska kristna idétraditionen.

Tack för förtroendet, och tack alla medlemmar för att ni är med i arbetet för att nå ut med vårt budskap. Vi är beroende av alla medlemmar, och många fler (vi siktar på 1000 till valet!), för att genomföra vår uppgift.

På bilden blir avgående Gustaf von Essen avtackad av v ordf Torbjörn Aronson. Årsmötet tog också ställning för civilflyg på Ärna, se hemsidan. Se också Ebba Busch blogg om årsmötet!

tisdag 3 februari 2009

Mats Odell talar ut

Sitter på Uppsala handelskammares traditionella disting här i Uppsala. Finansmarknadsministern Mats Odell har just talat, och bland annat refererat till dagens nyhet att staten anslår 50 mdkr till bankerna. Betryggande att höra att regeringen har läget under kontroll, även om inte krisen kanske är så allvarlig, speciellt om man som professor Lars Magnusson jämför med Spanien på 1500-talet som gick statsbankrutt två gånger då.

Det viktiga i dagens kris är att skapa ett förtroende, att inga oförutsedda bankakurser inträffar, och att det finns tillgång på kapital. En viktig aspekt som Odell tog upp var den etiska aspekten. Att vi måste stävja roffartendenser i företagsvärlden (bonussystem och liknande), något som nu staten kan sätta som villkor när de börjar låna ut allt mer pengar.

Mats sa förresten något om svensk ekonomi jag tycker är intressant "Välfärden i Sverige bygger ytterst på förädlingen av malmen och skogen", och där har ju kristdemokraternas initiativ på energiområdet öppnat för större möjligheter för en växande svensk energimarknad.

(bilden av Mats Odell precis efter att han sjungit Idas sommarvisa)