onsdag 18 februari 2009

Konsten får inte fredas

Ernst Billgren talar på Expressens s 4 för konstens frihet. Han har invändningar mot att Konstfack sagt att de inte står bakom konst som tillkommit på olagligt sätt. Han jämför detta med tredje riket och Sovjet, vilket är mycket överdrivet.

Självklart måste Konstfack som är en offentlig utbildningsinstitution följa de lagar och regler som finns i Sverige. Man kan inte sanktionera verksamhet som strider mot lagen! Det är grundläggande i ett demokratiskt samhälle att man respekterar de demokratiskt överenskomna beslut som fattas, åtminstone från statliga institutioner. Jag förstår inte riktigt Ernst Billgrens invändningar, eftersom Konstfack inte ens sagt att de ska göra några sanktioner mot det aktuella konstverket, "Territorial pissing". De har bara (enligt Billgrens artikel) uttalat sig i principfrågan att de inte kan stödja konst som tillkommer på illegal väg.

Sedan den andra sidan av saken - att konsten ska kunna vara autonom - visst kan den det. Man kan självklart som konstnär, likt Carl Johan de Geer som 1967 skändade rikssymboler (något som då var olagligt), utföra olagliga handlingar - men då får man självklart ta konsekvensen av det. På samma sätt som värnpliktsvägrare på den tiden vi hade värnplikt i Sverige tog på sig konsekvensen - fängelsestraff - för sin vägran.

Det är skillnad på vad en konstnär kan göra på eget initiativ och vad en statlig utbildningsinstitution kan sanktionera.

Sedan finns det också gränser för konsten när den är offentligt finansierad. Jag skulle till exempel som kulturnämndsordförande inte acceptera att skattepengar gick till att förhärliga våld, pornografi eller kränkning av människovärdet. Gärna autonom konst, men när skattebetalarna ska vara med och betala har de rätt att genom sina representanter också sätta gränser för vad pengarna används till.

Inga kommentarer: