tisdag 3 februari 2009

Mats Odell talar ut

Sitter på Uppsala handelskammares traditionella disting här i Uppsala. Finansmarknadsministern Mats Odell har just talat, och bland annat refererat till dagens nyhet att staten anslår 50 mdkr till bankerna. Betryggande att höra att regeringen har läget under kontroll, även om inte krisen kanske är så allvarlig, speciellt om man som professor Lars Magnusson jämför med Spanien på 1500-talet som gick statsbankrutt två gånger då.

Det viktiga i dagens kris är att skapa ett förtroende, att inga oförutsedda bankakurser inträffar, och att det finns tillgång på kapital. En viktig aspekt som Odell tog upp var den etiska aspekten. Att vi måste stävja roffartendenser i företagsvärlden (bonussystem och liknande), något som nu staten kan sätta som villkor när de börjar låna ut allt mer pengar.

Mats sa förresten något om svensk ekonomi jag tycker är intressant "Välfärden i Sverige bygger ytterst på förädlingen av malmen och skogen", och där har ju kristdemokraternas initiativ på energiområdet öppnat för större möjligheter för en växande svensk energimarknad.

(bilden av Mats Odell precis efter att han sjungit Idas sommarvisa)

Inga kommentarer: