måndag 9 februari 2009

Stockholm och landhöjningen 2


Jag har tidigare skrivit om Stockholm som ett "ytterst beklagansvärt resultat av landhöjningen" (citat av Uppsalaprofessor), och i fredags fick jag tillfälle att fördjupa mig ytterligare i landhöjningen i staden. Vi hade möte med Mälardalsrådets kulturutskott på "Stadsgården", Stockholms tidigare södra stadshus, numera stadsmuseum vid slussen. På väggarna i rummet vi satt i fanns gamla kartor över Stockholm, t ex den här överst som visar staden 1670. På kartan framgår att strandlinjen gick betydligt högre än idag (nya strandlinjen är utritad med vitt), och det finns också ett par sjöar som försvunnit idag. Den ena sjön låg i området från medborgarplatsen och bakåt (södra stationsområdet), och den andra väster om humlegården, mellan Johannes- och Engelbrektskyrkorna. Den senare löpte ut i en bäck som sträckte sig längs dagens Birger Jarls-gatan.

Just nybroviken gick längre upp och det som idag är Norrmalmstorg var ursprungligen en hamn i denna havsvik. Nybrogatan (se bild 3) byggdes (1640) som en bro över viken (se stadsmodellen ovan), "nya bron". Så småningom grundades viken upp mer och mer och området innanför bron ("katthavet") tyckte Karl XV att man kunde fylla igen helt och där anlades Berzelii park. Broräcket från 1800-talet finns dock kvar, fortfarande med havsmotiv, se nedersta bilden.

Inga kommentarer: