lördag 28 november 2009

Vaccinerad utan både kö och gräddfil

Idag gick jag och vaccinerade mina barn och mig själv här i Sävja (på bilden får min son Joel sprutan). Vi kunde gå rätt in helt utan kö. Dessutom slapp jag bli anklagad för att ha använt "gräddfilen" för landstingsledningen som debatterades för ett par veckor sedan (se tidigare inlägg).

Varför låta sig rivas med av en masshysteri? Finns det inte vaccin så finns det inte, då är det bättre att vänta tills det finns. Vilket det alltså gör nu!

Nu får vi ta och utvärdera vaccinationerna i landstingsledningen så småningom. Visst är det mycket som kunde gjorts mycket bättre, men en hel del har också gjorts bra. Därom vittnar Caremas organisation på Sävjaskolan idag. En vänlig röda-korset-värdinna tog emot, och inne i samlingssalen fanns 8 vaccinationsstationer. Det enda jag reagerade över var att det var så många vuxna som utnyttjade tillfället fast det sagts att vaccinationen bara var för barn... Men, det är som sagt något vi får ta med i utvärderingen.

fredag 27 november 2009

På klimatmöte i Belfort

Sitter just nu på "klimat-möte" i Belfort. Det är AER (Assembly of European Regions) som har generalförsamling och jag är tillsammans med Johan Edstav (MP) representanter för Uppsala län. Vi har i går antagit budget och program för nästa år, och nu kommer vi snart att anta ett uttalande att regionerna mobiliserar i kampen mot klimatförändringarna. Det är klart att det kommande Köpenhamnsmötet sätter sin prägel även på detta möte!

Janne Norling har också dragit in vår resa hit i ett miljöperspektiv på sin blogg, där Johan också just gav sin kommentar. Visst vore det bättre att åka tåg hit till Belfort, men jag har inget emot att flyga, eftersom det är enda möjligheten på dessa distanser just nu. Dock är det så att jag framför mig har en broschyr som beskriver att just Belfort inom bara ett par år kommer att vara en station på snabbtågslinjen mellan Dijon i Frankrike (vidare till Paris och Madrid) och Strasbourg (och vidare till Hamburg). Snart kommer man alltså att kunna åka snabbtåg hit - då är det förstås angeläget att även Sverige bygger en linje mellan Stockholm och Malmö som kan haka på den här linjen ner på kontinenten! Speciellt när vi så småningom får en bro mellan Fehmarn och Lolland (Tyskland och Danmark) kommer Sveriges förbindelser med kontintenten att bli betydligt bättre!

På bilden ses vi på foto i världpressen (i alla fall den lokala "L'Est").

tisdag 24 november 2009

Landstingets kultur utvecklas

Nu har vi klubbat budgeten för nästa år, och i den ingår ett tillskott till kulturverksamheten på 2 mnkr. Oppositionen med socialdemokraterna i spetsen klagar över att vi har en dålig dialog i kulturnämnden. Nja, det är nog snarare oppositionen som är dålig på att föra dialog.

För att man ska kunna fatta beslut måste man ha konkreta förslag att ta ställning till. När vi skulle anta uppdraget för landstingets kulturverksamhet i kulturnämnden för några veckor sedan hade inte oppositionen något motförslag! De yrkade bara avslag och hänvisade till en framtida reservation. Reservationen visade sig sedan vara en blek kopia av Alliansens uppdrag. Man kan konstatera att de rödgröna i stort sett vill bevara allt som det är. Vad jag kan se finns inga idéer om en utveckling och förändring.

Vi inom alliansen har gjort mycket på kulturområdet. När det gäller de som ifrågasätter att vi anstränger oss för att bevara och utveckla Uppsala kammarorkester påpekade jag att vi 2007-2010 ökat anslaget till Musik i Uppland med 85% (från drygt 5 mnkr till nästan 10 mnkr). Jag påpekade också att vi trots 0-uppräkning till kulturnämnden ökar bidraget till studieförbunden med 100 tkr och för den delen till Riksteatern i Uppsala län, till Länsbildningsförbundet, och för första gången på många år till Folkrörelsearkivet!

Jag beklagade i talarstolen att Konstfrämjandet tvingas lägga ner när vi nu tar bort bidragen, men vi gör också vissa insatser på bildkonstområdet. Under mandatperioden har Kultur i länet tillsatt en bildkonstkonsulent och i uppdraget för nästa år har vi med att länets bildkonstnärer ska uppmärksammas!

Oppositionen säger att de vill satsa på barn och unga - som om vi inte vill det. Vi har till exempel gett uppdrag att instifta ett speciellt pris för arrangörer av kultur för barn och ungdomar.

måndag 23 november 2009

Budget för Landstinget

Premiär för en av presenterna jag fick när jag fyllde 40. Ovan kan LS-ordförande Erik Weiman ses yrka bifall till Alliansens budgetförslag, inspelad på min nya "flip-video".

Tänkte jag här skulle också återge mina kommentarer till vår budget. Ungefär så här sa jag i sammandrag nyss från talarstolen.

"Kära ordförande, ledamöter och övriga åhörare!

När jag efterlyste på facebook vad jag skulle säga på landstingsfullmäktige idag fick jag rådet från en god vän att säga: 'Vi har rätt och ni har fel!'

Nåväl, nu tror jag att man behöver säga lite mer än så. Inledningsvis vill jag slå fast att oppositionen är på gränsen till ohederlig när man försöker utmåla att vi i Alliansen som ödeläggare av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Det finns ingen inom Alliansen som vill göra hälso- och sjukvård till "en marknad bland alla andra inom tjänstesektorn". Nej, i Sverige finns en bred enighet, bland alla riksdagspartier, om att sjukvården ska finansieras solidariskt av oss alla skattebetalare. Att utmåla något annat är att ge en falsk bild!

Det har i debatten efterlysts konkreta satsningar i budgeten, förutom att vi kommit tillrätta med den dåliga tillgängligheten i landstinget. För oss kristdemokrater är det viktigt att landstinget arbetar med att utveckla familjecentralerna. Under kommande år kommer en utvärdering att ske tillsammans med Uppsala kommun. Inom psykiatrin kommer samverkan att utvecklas genom gemensamma överenskommelser och handlingsplaner. Äldreområdet är angeläget och där kommer den geriatriska rehabiliteringen att utvecklas och även det mobila arbete som idag finns vid exempelvis hemvårdsenheten. I Uppsala får nämligen drygt 300 listade äldre patienter service av hemvårdsenheten som bland annat erbjuder hembesök av läkare till äldre i eget boende. Detta skall nu komma att omfatta hela länet. Slutligen har vi flera åtgärder som kommer att innebära förbättringar för personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet till lokaler, hållplatsutrop på UL:s bussar och tillgänglighet för rullstolburna.

Visst finns det också områden där mycket återstår att göra, även om många av dessa områden redan nämnts av oppositionen. I vissa fall kan vi i landstinget själva styra över saker och ting, i andra fall behöver dock en samverkan ske, eftersom det är flera aktörer än landstinget som är inblandade. En stor utmaning framöver är utvecklandet av närvården, och där krävs till exempel samarbete med kommunerna. Ett annat område där människor upplever att det finns problem är brister i akutuppdraget. Man ska inte behöva sitta och vänta hela dagar på akutmottagningen! Regionfrågan ligger också framför oss, och där behöver vi hitta lösningar. När det gäller ekonomistyrningen har vi också mycket kvar att göra. Det är dock ingen nyhet för nuvarande majoritet att det finns problem att styra sjukvården, med sin starka profession och med verksamheten till stor del styrd av lagstiftning och statliga krav, utan det är något som präglat åtminstone de senaste 20 åren.

Jag vill avslutningsvis lista en rad utvecklingsområden, där både mycket redan är gjort, och där en del ligger i nuvarande budget med konkreta åtgärder. När det gäller just ekonomistyrningen är våra ersättningssystem exempel där man överflyttar ansvar och befogenheter till rätt nivå. Genom våra åtgärder har flera onödiga kostnader inom landstinget uppdagats, till exempel vårdcentralernas onödigt stora kostnader för lokaler och för medicinsk service (laboratorieprover), samt en icke kostnadseffektiv administration.

Något som vi också jobbar med, och som min företrädare Lars Svensk, som är produktchef i en stor processindustri hade som käpphäst, är en förbättrad logistik och flöden. Här pågår äntligen ett intensivt utvecklingsarbete, bland annat i form av Lean Healthcare. I anslutning till detta kan också nämnas EPJ, elektronisk patientjournal som är ett mycket viktigt redskap.

Inom miljöområdet pågår en genomgripande omställning av lokaltrafikens busspark till biogasdrift, och på kollektivtrafikområdet sker förberedelser för en storregional trafikhuvudman. Vi har också många andra utvecklingsområden, vårdgaranti, forskning, utveckling av Lasarettet i Enköping, Kultur och kollektivtrafik, men detta får jag återkomma till vid ett senare tillfälle. Jag yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag!"

Så småningom blir det kulturdebatt, och då får jag med anledning av ifrågasättande av om vi satsar på Uppsala kammarorkester påpeka att vi under denna mandatperiod ökat anslaget till Musik i Uppland med 85%!

Fest och eftertanke

Nu har jag hunnit fira min 40-årsdag med en fantastisk fest på Wiks slott förra helgen. Har så smått börjat hinna hämta mig efter detta nu! Tack alla som gratulerade på olika sätt - kan bara konstatera att det är roligt att fylla 40. Jag tror alla åldrar har sina fördelar, och en jämn födelsedag har i alla fall en fördel - en anledning att fira!

Jag bifogar här en "klassisk" bild som hör till vid jämna födelsedagar (dock ofta vid lite högre årstal...). Men, jag står ju som sagt för traditioner så det passar ju bra!

Har dock under förra veckan också hunnit med en begravning också. Det är alltid bra för att "betänka huru få våra dagar äro". Det var Siv Andersson, en av våra nestorer i Kristdemokraterna i länet som gått bort och begravningen ägde rum i Gryta kyrka utanför Örsundsbro. Jag medförde hälsningar från Göran Hägglund och partiledningen, Siv har nämligen betytt mycket för vårt partis utveckling, inte minst i starten 1964 då hon var en av medarbetarna till vår förste partiledare Birger Ekstedt och la ner ett hårt och omfattande arbete i utarbetande av våra första politiska program och beslut.onsdag 11 november 2009

Icke trovärdig opposition

Enligt VG är den norska oppositionen i Stortinget upprörda och indignerade över att statsminister Jens Stoltenberg (Arbeiderpartiet) tillsätter Schjøtt-Pedersen (Ap) som samordningsminister. Siv Jensen (Fremskrittspartiet) tycks vara mest konstruktiv som begär att Schjøtt-Pedersen ska komma till Stortinget och förklara sig om sina uppgifter, för det måste man ju kunna begära av en minister.

Men, det är lite tragiskt med denna indignation när de borgerliga partierna, inklusive Kristelig Folkeparti i stället borde fundera över sitt eget agerande i valrörelsen. Tack vare sitt schabbel (som jag skrivit om tidigare) vann rödgrön röra (trots färre röster) regeringsmakten i Norge. Och det är faktiskt regeringen som styr, och regeringschefen har förstås rätt att utse vilka ministrar han vill!

lördag 7 november 2009

Vilken tur jag inte hann vaccinera mig!

Efter UNT:s avslöjande har det blåst upp en debatt i riksmedia (DN, SvD1, SvD2) om att vi landstingsråd i Uppsala har erbjudits vaccinera oss mot den nya influensan. Eftersom jag har så många små barn och har så mycket annat att göra har jag helt enkelt inte hunnit med...

Hade det varit för en eller två månader sedan hade vi säkert lovordats för att vi gått före som goda exempel eftersom då så många var skeptiska till att vaccinera sig. När jag fick frågan i somras var jag noga med att säga att det var viktigt att verkligen gå och vaccinera sig, om så inte för sin egen skull så åtminstone för andras!

Men nu, när folk avlider i "influensaliknande symptom" i Ukraina och på andra håll i världen, och dessutom vaccintillgången är så dålig att folk står i långa köer i gathörnen här i Uppsala kan det förstås upplevas som stötande att politiker och tjänstemän erbjuds vaccinering vid sidan om. Jag väntar gärna några dagar till tills det finns mer vaccin och köerna blir kortare. Då kanske jag tar med hela familjen (vi har ju faktiskt rätt till förtur som småbarnsfamilj) och går till vår vårdcentral här i närheten i stället. Om jag hinner vill säga...

fredag 6 november 2009

40 år

UNT skriver idag om att jag fyller 40 år. Det är ju kul - "att fylla gubbe" som någon av de andra politikerna här på Wik uttryckte det. Fullt upp nu med förberedelser - har bland annat fixat en del när jag ändå är här på Wik om festen nästa vecka. Angenäma bestyr!