torsdag 28 februari 2013

Mamma Mia, ryssarna kommer


Intressant rysk satir apropå ÖBs uttalande om att vi bara kan försvara oss 1 veckan innan vi måste be NATO om hjälp. Lösningen är förstås att vi borde be ryssarna om hjälp att försvara oss mot NATO. NÄSTAN att jag får överväga att dra tillbaka min motion till Kristdemokraternas riksting om Nordiskt försvarssamarbete och NATO-medlemskap.
DN

onsdag 20 februari 2013

Bibelsyn på Clapham

I samband med den kristna tankesmedjan Claphaminstitutets rådsmöte i kväll hålls en diskussion om bibelsyn med Stefan Gustavsson (SEA), och Stefan Swärd (EFK) modererat av Elisabeth Sandlund (Dagen). Mycket intressant!
Jag är en av revisorerna för stiftelsen och kunde också få ta del av den fina bok som Claphaminstitutet gett ut med anledning av att det nu funnit i fem år. "På goda grunder"

tisdag 5 februari 2013

Bra patientmat i Uppsala

Idag har vi landstingsfullmäktige i Uppsala. Åhör alla kloka inlägg. Jag har tänkt att gå upp och lämna mina synpunkter i frågan om patientmaten som ska debatteras i eftermiddag.

Jag låg förra veckan inlagd på Akademiska ett par dagar i samband med ett mindre ingrepp. Det var mycket intressant att som landstingspolitiker få se verksamheten från andra sidan. En sak som jag blev mycket positiv överraskad av var den goda patientmaten. Möjligen utifrån låga förväntningar präglade av alla skriverier och debatt i ämnet. Det är klart att ett nytt system kräver inkörning, men nu kan jag alltså konstatera att det fungerar bra. Det var omöjligt att se någon nackdel med att få maten lagad i Västerås, ett samarbete som jag tillskyndat och i grunden tycker är bra. Maten var varm, såg bra ut och var god!

Nu arbetar Alliansen för att gå till botten med varför patienterna enligt enkäter inte är så nöjda, och jag tror att detta kommer att leda till flera förbättringar. Det finns en hel del att göra för att förbättra måltidsupplevelsen, men där tror jag i första hand bemötande och servicetänkande som kan bli bättre inom hela landstingsvården spelar en stor roll.


söndag 3 februari 2013

Ordförandebyte i Uppsala

Under helgen har vi haft årsmöte för Kristdemokraterna i Uppsala. Riksdagsman Andreas Carlson medverkade och höll ett inspirerande och ideologiskt tal. Efter en trevlig lunch hade vi våra förhandlingar där bland annat jag avtackades som ordförande och Ingemar Virsén valdes som efterträdare. Bra med förändring och förnyelse, och jag önskar Ingemar till i den viktiga uppgiften!


Andreas Carlson talade om familjen och civilsamhället som samhällets grundvalar

Nye ordföranden Ingemar Virsén och jag. Han har tidigare erfarenhet som ordförande för Kristdemokraterna i Flen och Sörmland, och var den som i egenskap av ordförande i tekniska nämnden beviljade Göran Persson bygglov i Stjärnhov (och därmed kanske banade väg för valvinsten 2006)