söndag 3 februari 2013

Ordförandebyte i Uppsala

Under helgen har vi haft årsmöte för Kristdemokraterna i Uppsala. Riksdagsman Andreas Carlson medverkade och höll ett inspirerande och ideologiskt tal. Efter en trevlig lunch hade vi våra förhandlingar där bland annat jag avtackades som ordförande och Ingemar Virsén valdes som efterträdare. Bra med förändring och förnyelse, och jag önskar Ingemar till i den viktiga uppgiften!


Andreas Carlson talade om familjen och civilsamhället som samhällets grundvalar

Nye ordföranden Ingemar Virsén och jag. Han har tidigare erfarenhet som ordförande för Kristdemokraterna i Flen och Sörmland, och var den som i egenskap av ordförande i tekniska nämnden beviljade Göran Persson bygglov i Stjärnhov (och därmed kanske banade väg för valvinsten 2006)

Inga kommentarer: