onsdag 20 februari 2013

Bibelsyn på Clapham

I samband med den kristna tankesmedjan Claphaminstitutets rådsmöte i kväll hålls en diskussion om bibelsyn med Stefan Gustavsson (SEA), och Stefan Swärd (EFK) modererat av Elisabeth Sandlund (Dagen). Mycket intressant!
Jag är en av revisorerna för stiftelsen och kunde också få ta del av den fina bok som Claphaminstitutet gett ut med anledning av att det nu funnit i fem år. "På goda grunder"

Inga kommentarer: