måndag 30 december 2013

Glädjande resning

Har haft en otroligt hektisk december månad, men nu börjar de mest akuta sakerna bli avklarade och julen är firad.

Så här efter jul kommer ett mycket efterlängtat besked. Äntligen har HD beslutat om resning i ett fall som jag tidigare beskrivit på denna blogg ("oskyldigt dömda" och "feldiagnostiserad barnmisshandel"). DN skriver om domen och nu finns det åter hopp för föräldrarna. Och många andra familjer som är i en liknande situation. Så sent som för någon månad sedan dömde tingsrätten för att vårdnaden av dottern som nu är sex år skulle överflyttas på socialtjänstens kontrakterade familjehem. Tyvärr är det så att enligt svensk lagstiftning så anses barnet efter tre år anknutet i det nya hemmet och man kan bortse från de biologiska banden. Detta alltså trots att placeringen berott på en felaktig dom och föräldrarna kämpat genom hela rättsprocessen under alla år.

Problemet är dock att detta troligen bara är toppen på ett isberg. Därför har vi även  tagit initiativ för att återuppliva föreningen RFFR som kämpar för föräldrarnas och barnens rättigheter i den här typen av situationer.

Läs även artikel i Forskning och Framsteg!