tisdag 30 juni 2015

SCB och feminismen


SCB:s företrädare säger på seminarium i Almedalen att hon hoppas att vi har individualiserad föräldraförsäkring senast 2030 (visserligen "personlig åsikt")
När man ser Statistiska Centralbyråns tidning Källa:SCB och får höra att myndighetens "lathund" för kvinnor och män är typ obligatorisk läsning för Fi-aktivisterna kan man börja undra lite över opartiskheten.

fredag 12 juni 2015

Lägg inte ned Omtanken
I går fattade Äldrenämnden i Uppsala det ödesdigra beslutet att lägga ner Omtanken. Det är en enhet för vård i livets slutskede vid Palliativt Centrum i Uppsala.

För mig är det helt obegripligt hur detta har gått till. Det är bara ett par år sedan Palliativt Centrum invigdes under pompa och ståt av Ebba Busch Thor, och avsikten var att det skulle bli en spjutspets för den palliativa vården i Uppsala.

Nu har uppenbarligen revirstrider och svag ledning från vänstermajoriteten öppnat för denna förändring som enbart tycks vara utslag av en hastigt påkommen spariver.

Jag är inte mot förändringar, men att göra om Palliativt Centrum utan en nära dialog med landstinget är ett avgörande misstag, vilket vi också framhåller i vår artikel i UNT.

Processen i äldrenämnden har dessutom varit högst tvivelaktiv vilket föranleder mig att ställa en rad frågor i en interpellation till majoriteten som anmäls på måndagens kommunfullmäktige.

Uppenbarligen är detta ett utslag av vänsterpolitik när den visar sig från sin sämsta sida. En politik som säger att det är bättre att alla har det lika (dåligt) än att några får en lite bättre omtanke och vård. Något som jag anser högst etiskt berättigat när det gäller vården i livets slutskede, vilket också flera personer vittnar om bland annat i UNT.