tisdag 30 juni 2015

SCB och feminismen


SCB:s företrädare säger på seminarium i Almedalen att hon hoppas att vi har individualiserad föräldraförsäkring senast 2030 (visserligen "personlig åsikt")
När man ser Statistiska Centralbyråns tidning Källa:SCB och får höra att myndighetens "lathund" för kvinnor och män är typ obligatorisk läsning för Fi-aktivisterna kan man börja undra lite över opartiskheten.

Inga kommentarer: