tisdag 24 november 2009

Landstingets kultur utvecklas

Nu har vi klubbat budgeten för nästa år, och i den ingår ett tillskott till kulturverksamheten på 2 mnkr. Oppositionen med socialdemokraterna i spetsen klagar över att vi har en dålig dialog i kulturnämnden. Nja, det är nog snarare oppositionen som är dålig på att föra dialog.

För att man ska kunna fatta beslut måste man ha konkreta förslag att ta ställning till. När vi skulle anta uppdraget för landstingets kulturverksamhet i kulturnämnden för några veckor sedan hade inte oppositionen något motförslag! De yrkade bara avslag och hänvisade till en framtida reservation. Reservationen visade sig sedan vara en blek kopia av Alliansens uppdrag. Man kan konstatera att de rödgröna i stort sett vill bevara allt som det är. Vad jag kan se finns inga idéer om en utveckling och förändring.

Vi inom alliansen har gjort mycket på kulturområdet. När det gäller de som ifrågasätter att vi anstränger oss för att bevara och utveckla Uppsala kammarorkester påpekade jag att vi 2007-2010 ökat anslaget till Musik i Uppland med 85% (från drygt 5 mnkr till nästan 10 mnkr). Jag påpekade också att vi trots 0-uppräkning till kulturnämnden ökar bidraget till studieförbunden med 100 tkr och för den delen till Riksteatern i Uppsala län, till Länsbildningsförbundet, och för första gången på många år till Folkrörelsearkivet!

Jag beklagade i talarstolen att Konstfrämjandet tvingas lägga ner när vi nu tar bort bidragen, men vi gör också vissa insatser på bildkonstområdet. Under mandatperioden har Kultur i länet tillsatt en bildkonstkonsulent och i uppdraget för nästa år har vi med att länets bildkonstnärer ska uppmärksammas!

Oppositionen säger att de vill satsa på barn och unga - som om vi inte vill det. Vi har till exempel gett uppdrag att instifta ett speciellt pris för arrangörer av kultur för barn och ungdomar.

Inga kommentarer: