måndag 18 juni 2012

Mälartåg

Nu är det dags att se till att vi får ett sammanhållet regionaltågsnät i Mälardalen. Jag kommer att tala för detta nu under landstigsfullmäktige som pågår i Uppsala idag och i morgon.

Bilden visar en karta som finns i en rapport "Utveckling av den regionala tågtrafiken" från MÄLAB (Mälardalstrafik AB), och visar en möjlig linjesträckning för denna trafik. Om beslut fattas om inköp av tåg under 2013 kan trafiken komma att vara igång 2017.

Här gäller det för Uppsala län att haka på. Dels behöver vi ha en beredskap att bära en del av kostnaden, vilket vi borde till stor del tagit på oss redan genom våra utbyggda Upptåg. (totalt kan hela satsningen komma att kosta 300-400 Mkr. extra om tio år) Dels måste vi se till att föra in även just Upptåget i det här systemet! Exempelvis är det en stor brist på kartan att inte tågtrafiken Uppsala-Sala som är en viktig länk i systemet. Dessutom borde även busstrafiken Enköping-Uppsala vara med i väntan på att järnvägen Aroslänken blir byggd.

Nu krävs det en politisk vilja och ledarskap för att denna viktiga satsning ska kunna komma till stånd. I hela regionen. Det hade varit enklare om det varit färre landsting inblandade som i Skåne (pågatågen) och Västra Götaland (västtrafik). Men det viktiga är som sagt att något nu händer.

Inga kommentarer: