onsdag 19 maj 2010

Nattöppen akut i Enköping

Idag har vi i Alliansen i landstinget manglat fram ett förslag att öppna nattakut i Enköping. Detta efter att den nattstängning som genomfördes av Lasarettets akutmottagning i vintras inte riktigt blivit till vad det var tänkt.

Nu vill vi se till att de behov som finns även nattetid blir tillgodosedda på bästa sätt i Enköping på motsvarande sätt som i t ex Östhammar och Tierp. Jag tycker det är mycket bra att vi kunnat få igenom detta - det bådar gott för kommande mandatperiods Alliansstyre!

-Vi har tagit till oss av den oro som patienter och befolkning i Enköping och Håbo har gett uttryck för. Det finns därför anledning att göra ett tillägg till det tidigare beslutet, säger Erik Weiman på landstingets hemsida. Se även Tv4, Upplandsradion

Inga kommentarer: