måndag 31 maj 2010

Sabotage av miljöplan

Nu har vi beslutat att öppna akutmottagning i Enköping nattetid, att överlåta driften av Bålsta vårdcentral med mera, med mera. När det gäller miljöplanen så fick vi på bordet i dag en massa "överträffa majoriteten" - förslag från oppositionen. Miljöplanen är ett mycket bra dokument som arbetats fram under nära samarbete med representanter för alla de politiska partierna. Trots detta fick vi alltså dessa tilläggsförslag nu i ett så sent skede, varav inget framförts under den tidigare beredningen vilket föranledde mig att yrka återremiss på hela miljöplanen. Någon ordning får det väl vara!

Sedan kan man ju undra hur man lyckas få in yrkande om järnväg Enköping - Uppsala under ett ärende om "Förskottsfinansiering väg 288 Hov-Börstil" ? I och för sig lovvärt yttrande men under helt fel ärende...

Inga kommentarer: