måndag 31 augusti 2009

Dagens nyheter

Idag fick vi på landstingsstyrelsen av Akademiska sjukhusets bitr. direktör information om det dödsfall på Akademiska sjukhuset i fredags som nu senare konstaterades bero på den nya influensan (A/H1N1). I eftermiddag kom svaret att personen faktiskt var smittad med influensaviruset (se även Dagens nyheter). På landstingsstyrelsen fattade vi beslut om kostnadsfria vaccin när de väl blir godkända i början av oktober.

Vi diskuterade på landstingsstyrelsen också länsplanen för den regionala transportinfrastrukturen, och bortsett från att vi avgav ett remissvar som jag föreslog skulle vara utan ställningstagande, var jag och oppositionen överens om att vi från länet bör arbeta för att det kommer till stånd en förstudie av järnväg mellan Uppsala och Enköping. Vi ska arbeta för detta när beslutet fattas i regionförbundsstyrelsen.

Fick också nyheten i kväll att jag i Uppsala Kommufullmäktige valts till ny ordförande för Bror Hjorts stiftelse. Det ska bli ett spännande uppdrag, där jag naturligtvis har mycket gratis redan som kulturnämndsordförande i landstinget.

2 kommentarer:

Mikael Bergman sa...

"var jag och oppositionen överens om att vi från länet bör arbeta för att det kommer till stånd en förstudie av järnväg mellan Uppsala och Enköping"

Betyder det att övriga partier i Alliansen var emot?

Segersam sa...

Du får väl höra mer med dem. Jag fick intryck att åtminstone delar av Alliansen tycks tycka att den fördelning som finns i länsplanen där i princip ALLA pengar går till väginvesteringar är bra och att inga pengar ska läggas på järnvägsinvesteringar. I och för sig är det viktiga vägprojekt på axeln Enköping - Uppsala - Östhammar (väg 55 och 288), men det behöver ju inte betyda att man ska lägga ALLT på väg och INGET på järnväg!

Ni ska väl ge remissvar på detta även i Enköping!?