onsdag 26 augusti 2009

Okej vägra omskära, men inte abortera

I förra veckans nummer av Dagens medicin (tyvärr bara pappersupplagan) fanns en artikel om läkaren Tomas Seidal som påpekade det orimliga i att kirurger som vägrar omskära bara kan vägra, medan det inte finns någon möjlighet för sjukvårdspersonal med betänkligheter att utföra en abort.

"Jag kan inte göra ett oåterkalleligt ingrepp som inte är medicinskt motiverat utan att barnet får vara med och bestämma", säger omskärelsevägraren Gunnar Göthberg som jag tidigare refererat till. Tomas Seidal kopplar det till "att föräldrar inte har rätt att bestämma över de ofödda barnens kroppar". En intressant parallell onekligen!

1 kommentar:

David sa...

Mycket intressant. En reflektion som jag fått under debatten kring omskärelse är just att kritikerna mot ingreppet ofta hävdar barnets rätt att själv få bestämma. Ett argument som sällan brukar godkännas i det politiskt korrekta Sverige om man tillämpar det på aborter. Då verkar inte barnets rätt till ett liv ha någon större betydelse...