tisdag 25 augusti 2009

Framtiden är här

Kristdemokraterna fattade ikväll på sitt KF-gruppmöte ett framtidsinriktat beslut. Vi vill se en utbyggnad av kollektivtrafiken i staden, och speciellt prova idén med spårvagnar som ett komplement till busstrafiken på stomlinjerna.

Däremot så tror vi att spårtaxi är ett stickspår, och vill därför inte fortsätta med experimenterandet i Uppsala. Det verkar som spårtaxi kan vara en idé för flygplatser och liknande, men i en historisk stad som Uppsala blir det bara helt enkelt opassande med detta ovissa experiment. Skulle man börja bygga en linje ut till Boländerna skulle energi och kraft tas från ett uppbyggande av annan miljövänlig spårtrafik i vår stad.

Dessutom sa gruppen ja till en förnuftig utbyggnad av bostäder i Funbo-Marielunds-området. Vi måste våga utveckla nya bostadsområden på ett sätt som är planlagt och som ger underlag för investeringar på t ex vatten- och avloppsområdet.