onsdag 5 augusti 2009

Vågar ifrågasätta maxtaxan!

Bra Bengt och Acko med flera kristdemokratiska kommunstyrelseordföranden som i dagens DN talade klarspråk om kommunernas ansvar och självstyre!

Maxtaxan för barnomsorgen är ett exempel på hur statens styrning ofta blir alltför okänslig för faktiska realiteteter, och inte har den koppling till den lokala nivån som krävs för att det ska fungera på ett bra sätt. När maxtaxan infördes för 8 år sedan var egenavgiften 28%, nu är den enligt artikelförfattarna under 10%! Det innebär att kostnaden för barnomsorgen har vältrats över på kommunerna, utan att de själva kunnat bestämma något om det! Nu ska väl sägas att vad jag förstår är maxtaxan frivillig för kommunerna, men vem vill så tydligt diskriminera småbarnsföräldrar i sin kommun, gentemot grannkommunerna?

Nej, låt kommunerna själva bestämma om sådana här saker. Bra barnomsorg, och villkor för småbarnsfamiljer är naturligtvis livsviktigt för vilken som helst kommuns överlevnad, och jag tror att det finns ett starkt intresse också för kommunpolitiker att lösa dessa frågor, utan att staten ska behöva lägga sig i detaljerna. Sedan när det gäller ekonomi måste naturligtvis vi i kommuner och landsting också ta ansvar för vår ekonomi, men det är lätt för mig att säga som verkar i ett relativt ekonomiskt starkt Uppsala läns landsting.

Inga kommentarer: