måndag 7 december 2009

Kandidat i landstingsvalet

Nu har jag äntligen bestämt mig om jag ska kandidera i landstings- eller kommunvalet nästa år. I provvalet ställde jag upp i båda, lite grann med tanke på att medlemmarna skulle få säga vad de tycker. Nu är provvalet klart och förra veckan intervjuades jag av företrädare för distriktets nomineringskommitté.

Min syn på att engagera mig politiskt är att jag vill förvalta det förtroende som visats mig av medlemmar och väljare. Så länge det finns ett förtroende finns det anledning att fortsätta med politik! När nu ett starkt förtroende visats mig av medlemmarna när det gäller mitt landstingsuppdrag vore det konstigt att inte ställa upp som kandidat där, alltså har jag valt att kandidera i landstingsvalet. Men viktigast av allt är att vi nu som parti kan samlas och hugga i för att nå ut med vår politik och därmed få framgång i valet nästa år!

Inga kommentarer: