onsdag 9 december 2009

Skeptisk till spårtaxi

Idag på landstingsrådsberedningen kommer vi att behandla ett remissyttrande till en skrivelse från regeringen om att starta ett spårbilsprojekt. Uppsala kommun har tidigare uttalat sig positivt för ett sådant projekt här och Uppsala hör till ett av de mest intressanta alternativen för staten.

I förslaget på yttrande från landstinget sägs att vi tycker det är intressant med detta projekt och att det, om det kommer till stånd, borde prövas för kommunikationerna till och runt Akademiska sjukhuset.

Vi kristdemokrater röstade i Uppsala kommun nej till projektet under förevändning att vi tror att den här typen av planer kastar grus i maskineriet för en nödvändig utveckling av kollektivtrafiken i Uppsala. Vi måste utveckla den, och då bör man i första hand se på alternativ som spårvagn och trådbuss.

Jag tror att spårbilar är en trafiklösning som lämpar sig bäst inom avgränsade områden såsom exempelvis flygplatser (har redan påbörjats på Heathrow), inom köpcentra-områden, men kanske också inom campusområdet runt Dag Hammarskjölds väg/Akademiska sjukhuset. Det kan vara värt att pröva, men det får inte ta energi från en nödvändig utveckling av den övriga kollektivtrafiken!

Inga kommentarer: