måndag 14 december 2009

Gemensamt länsbibliotek Uppsala - Gävleborg

Idag på kulturnämndssammanträdet sa vi ja till ett avtal med Gävleborg där vi under två år gör ett försöksprojekt med en gemensam drift av våra länsbibliotek. Länsbiblioteket har många funktioner för service till kommunbiblioteken, bland annat när det gäller fjärrlån. Nu kommer vår duktiga länsbibliotekarie Maria Törnqvist att under projektperioden få ansvar för verksamheten i båda länen, och vi ser fram mot samordningsfördelar med detta projekt!

Kul att se ännu ett exempel på gott samarbete över länsgränsen!

Inga kommentarer: