tisdag 8 december 2009

Snurrigt om sprutbyte

I Stockholm vill Kristdemokraterna införa sprututbytesprogram (Dagen). Där är folkpartiet en av de stora motståndarna, eller i alla fall Birgitta Rydberg (se Stockholmstidningen). Här i Uppsala är det precis tvärtom, folkpartiet vill ha sprutbytesprogram (se Tv4), medan vi kristdemokrater är skeptiska.

Det är inte fråga om en stor spricka i Alliansen som Janne Nordling vill få det till (Jannes blogg), det är bara så att man kan se den här saken ur två utgångspunkter. Ur smittspridningssynpunkt är det bra med sprutbytesprogram för man kan hindra spridning av t ex Hepatit C. Sett till hur man i samhället ser på användande av narkotika blir det emellertid problematiskt. Genom att dela ut gratis sprutor till narkomaner kan det ju uppfattas som att samhället ger signalen att narkotika är något OK att hålla på med. Och den signalen tycker jag är ett problem. När jag var i Schweiz i början av 90-talet kunde jag se exempel på hur knarkare tilläts hålla till i en viss park, eftersom polisen inte orkade jaga iväg dem - då gick de ju bara till en annan park. Knark såldes öppet och personer injicerade sig på var och varannan parkbänk. Jag tycker inte det ser bra ut.

Låt oss tillsammans hjälpas åt att motarbeta narkotika i samhället, sedan får vi diskutera vilka metoder som är mest effektiva! När det gäller sprutbytesprogram uppfattar jag inte det som aktuellt här i Uppsala, delvis för att inte kommunen är intresserad av att driva denna fråga.

3 kommentarer:

Andreas sa...

Det finns en svensk lag som sedan 2006 medger landsting och kommuner att samverka om angelägna åtgärder för att minimera smittrisker hos sprutnarkomaner genom sprututbytesprogram. Anser du att personer med grava narkotikaberoenden, som får metadon- och subutexbehandling också är utsatta för ett legaliserat drogmissbruk? I så fall är du konsekvent och ovanlig. Anser du att Uppsala ska forsätta legaliserat missbruk av dessa droger även i fortsättningen är du nog lite dubbelmoral:isk.

Stockholms Birgittas problem har varit att hon blandat ihop vårdpolitiken med narkotikapolitiken. Narkotikapolitik går ut på att ha sniffiga hundar vid gränserna och många smuglare i fängelse och göra den svårare för personer som inte är missbrukare att bli missbrukare. Men det här handlar om att hjälpa dem som redan är missbrukare att få ett drägligt liv och slippa bli sjuka är det fråga om smittskydd och vård.

Hoppas Uppsala kommun snart ändrar sig och vill ha sprututbyte i samarbete med landstinget.

Segersam sa...

Utan att vara helinsatt måste jag säga att jag tycker det är en skillnad med metadon och subutex. Där är mitt intryck att det är en behandling som man gör under en övergångstid i syfte att successivt kunna bli av med ett missbruk.

Att dela ut sprutor ger ju däremot inga signaler om att man tänker sluta med sitt missbruk, utan är i stället ett slags medel att kunna fortsätta, fast på ett renare och säkrare sätt....

Visst är det vård det är fråga om, och det är också min poäng - att det är ett sätt att se på saken. Om det dessutom med forskning kan visas att sprutbyte är effektivt för att minska smittspridning och infektioner så kan jag se en poäng - men har man visat det?

Och visst behövs det många andra åtgärder för att hindra och förebygga och ge signaler som hindrar narkotikaanvändning, men jag (och jag tror många med mig) kommer nog inte ifrån en känsla av att det är lite konstigt att dela ut gratis sprutor för att kunna injicera knark...

Anonym sa...

Om droger

http://video.google.com/videoplay?docid=6108672696241807159