måndag 18 maj 2009

Alfs kampanj full fart framåt


Idag besökte Alf Svensson Uppsala. Först hade vi ordnat ett besök på benskörhets- ("osteoporos-") mottagningen på Akademiska sjukhuset och därefter blev det torgmöte med mera. TV4 och UNT rapporterade om besöket (på undre bilden introducerar jag Alf på torget).

När det gäller benskörhet (översta bilden), en folksjukdom som drabbar hälften av er kvinnor och kanske 1/4 av oss män, är det en "skandal" som läkaren Andreas Kindmark uttryckte det att detta inte uppmärksammas mer. Tre gånger så många dör i fallskador i hemmen jämfört med hur många som dör i trafiken. Det är visserligen inte bara på grund av benskörhet, men den spelar ändå en viktig roll - nästan en fjärdedel av kvinnor över 55 riskerar att få en höftfraktur! Och i Sverige är det bara 20% av de som diagnostiseras som bensköra som blir behandlade, fick vi veta av Andreas K, för övrigt ordförande i svenska osteoporossällskapet. Bra att se att det också finns engagemang från patientföreningen för osteoporos som var med under besöket och berättade om hur viktigt det är med att nå ut med information.

Inga kommentarer: