måndag 25 maj 2009

Gnällig opposition

Idag på landstingsstyrelsen när vi klubbade vårt förslag på landstingsbudget fick vi på vårt bord oppositionens förslag på preliminär budget. Deras huvudnummer är att vi inte lyssnar på dem. Så här lyder inledningen: "Under innevarande mandatperiod har den politiska ärendehanteringen drastiskt förändrats. Idag sker inga politiska inspel eller politiska samtal förrän färdiga förslag presenteras. Idag sker ingen gemensam kunskapsuppbyggnad vilket skapar en ökad differens mellan majoritet och opposition."

Jo, tacka för att hanteringen förändrats. Nu är röd-gröna röran i opposition och får likt oss under förra perioden ta ställning till de förslag som kommer i styrelser och nämnder. Det är uppenbart att sossar och miljöpartister m fl är ovana vid att sitta i opposition. När de hävdar att inga samtal förs har de helt fel. Till skillnad från förra mandatperioden när Mats O Karlsson (S)tyrde har vi nu en landstingsrådsberedning där ALLA partier är företrädda som går igenom samtliga ärenden till Landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Oftast har inte oppositionen några vidare förslag eller synpunkter där, och då blir det inte heller någon möjlighet för politisk diskussion. Och när de väl har förslag så anpassar vi i majoriteten i många fall oss efter deras förslag, om vi tycker de är vettiga förstås.

Idag fick vi deras budgetförslag på bordet, och uppenbarligen fanns ingen som helst ambition att vi skulle anta några av deras förslag eftersom det i praktiken inte fanns några konkreta yrkanden. När vi satt i opposition la vi alltid yrkanden, och ambitionen var, vilket vi ibland lyckades med, att majoriteten skulle anta några av våra goda idéer. Det hade för övrigt inte varit så svårt att anta förslagen idag, då minst 5 av 12 förslagsrutor var helt okontroversiella och i linje med vår politik. Nej, jag säger som Lars Svensk, vår riksdagsman 91- 94 "det finns inget värre än sossar i opposition"...

1 kommentar:

Mikael Bergman sa...

Inte ens sossar i majoritet?