onsdag 13 maj 2009

Uppsala - Stockholm 1-0

Inför dagens sammanträde med rikssjukvårdsnämnden fanns farhågor om det avgörande om brännskadevård som skulle fattas (läs mer i UNT 28/1). Rikssjukvårdsnämnden är en nyinrättad nämnd med 1 representant från var och en av sjukvårdsregionerna, i Uppsala-Örebro-regionen (eller Svealandsregionen om man så vill) är Marie-Louise Forslund Fransson (S) ledamot och Erik Weiman (M) ersättare.

Tidigare har flera riks-specialiteter koncentrerats till vanligen två av universitetssjukhusen. Inför dagens möte var förslaget från tjänstemännen att bara Akademiska i Uppsala och Universitetssjukhuset i Linköping skulle få den högspecialiserade brännskadevården. Även Karolinska i Stockholm hade ansökt, och Stockholmarna gav sig inte förrän efter beslutet fattats. Idag begärde de votering och därmed gick förslaget igenom med röstsiffrorna 9-1. Vill inte Stockholmarna att det ska finnas ett högspecialiserat universitetssjukhus i Uppsala?

Inga kommentarer: