tisdag 19 maj 2009

Budkavle för en ny kulturpolitik

I dag lämnade min kollega i Skåne, Rolf Tufvesson (KD), över en budkavle till regering och riksdag, där vi som undertecknare stödjer de förslag som kulturutredningen kommit med och ber regeringen att agera i linje med detta.

Jag tycker det vore tragiskt om vår kära Allians-regeringen väljer att göra som Marita Ulvskog gjorde med den förra kulturutredningen i mitten av 90-talet och bara stoppa den i hyllan. Det finns behov av många reformer inom kulturområdet eftersom de flesta strukturer i stort sett varit likadana sedan 70-talet.

Läs gärna mer på Region Skånes hemsida.

foto: Jack Wallsten, ZVIM

Inga kommentarer: