fredag 15 maj 2009

Är det rätt med upphovsrätt?

Nu är valrörelsen igång och jag håller till en del i vår valstuga. I går hade jag ett mycket intressant samtal med en skärpt ung man, som likt Sokrates med sina frågor ("majevtik") fick mig att börja fundera över kommunikation och information i dagens internet-samhälle.

Min inställning var att eftersom vi har upphovsrätt på andra områden (massmedia, konstverk, böcker, skivor etc), så varför ska vi inte ha det på internet? Det är inkonsistent. Samtidigt kanske det inte är möjligt att upprätthålla den form av upphovrätt som vi idag känner!

Jag har förståelse för dem som ser internet som ett demokratiskt projekt som representerar frihet och integritet, och som dessutom är väldigt personligt eftersom man har tillgång till det i sovrummet eller i TV-soffan eller var man nu vill använda internet. Samtidigt kan inte internet lämnas åt anarki. Det måste finnas regler som styr samarbetet. Problemet med internet är ju att det dels är globalt och därför inte kan styras speciellt effektivt med nationell lagstiftning, och dels är det inte så enkelt att bygga ett rättssystem runt det. Vad ska sanktionerna vara? Avstängning är ju en möjlighet, och kanske skulle det vara ett mer kännbart straff för vissa personer än böter eller till och med fängelse?

Vi är just nu i en fas av normering av nätet. Vissa gränser måste finnas, t ex för barnpornografi, medan man samtidigt måste fundera över hur man ska trygga yttrandefriheten och andra integritetsfrågor. På samma sätt är upphovsrätten en knäckfråga. Men det är den ju redan idag, eftersom vissa saker som människor skapar betalas direkt (och äts upp om det är en kock som ligger bakom), medan andra konsumeras om och om igen (som musik och kanske konst), och därmed skall betalas upphovsrätt för om och om igen. Inga enkla frågor, och jag blev lovad en del fakta av den unge mannen igår, som förhoppningsvis ger större klarhet.

Inga kommentarer: