torsdag 7 februari 2008

Med Göran Hägglund på Ackis

Igår hade vi Göran Hägglund på besök här i Uppsala. Jag var med på slutet av dagen då Göran besökte neonatal (nyföddhets-)avdelningen på Akademiska barnsjukhuset. Vi passade samtidigt på att dela ut vårt vitsippspris från Kristdemokraterna i Uppsala län - med motiveringen:

Neonatalavdelningen tilldelas priset för sitt oförtröttliga arbete att rädda liv i livets inledningsskede och att behandla sjukdom och lindra lidande för de nyfödda barnen. Neonatalavdelningen har också visat kreativitet och innovationsförmåga genom att involvera och möjliggöra för familjen att delta i behandlingsarbetet exempelvis genom ”kängurumetoden” och ett nära boende.

Det som var speciellt roligt var att få ett konkret exempel på att politiskt arbete faktiskt kan åstadkomma en förändring. När vi för ett par år sedan besökte neonatalavdelningen berättade överläkare Uwe Ewald om hur besvärligt det är att Sverige inte följer WHO:s rekommendation att barn som föds för tidigt räknas som barn rent juridiskt från den 28:e veckan. Det har bland annat inneburit att om två tvillingar föds i 26:e veckan (där idag 90% av barnen överlever jämfört med 10% för 15 år sedan) och den ena dör så är det barnet enligt lagens mening inte ett barn utan i stället något slags riskavfall. På sommarens kd-riksting hade vi en motion från Uppsala om detta och talade med departementsledningen om saken. Nu har regeringen fattat beslut och kommer att förelägga riksdagen ärendet, det ser alltså ut som det äntligen blir en ändring. Så Uwe fick igår tillfälle att tacka Göran för att signalerna nått fram, och att de nu slipper de här problemen på neonatalkliniken på Ackis.

Det var trevligt att få ta emot Göran här i Uppsala och dessutom få höra vilken kunnig, intresserad och kompetent socialminister vi har!

Se mer på Akademiska sjukhusets hemsida. Bland andra UNT rapporterade också om Hägglunds besök på Ackis - se länk

Inga kommentarer: