lördag 9 februari 2008

Framtidssymposium med Kronprinsessan

Igår firade vi Akademiska sjukhuset - 300 år. Sjukhusledningen hade ordnat ett spännande framtidssymposium i Universitetsaulan - som fick en högtidlig och festlig inramning inte minst genom HKH Kronprinsessan Victorias närvaro.

Mycket underhållande att höra (förutom konferenciererna Helge Skoog och Johan Paulsen) var IT-professorn Bo Dahlbom som gav både underhållande och intressanta tankar för framtiden. I slutet av programmet tog den kristdemokratiska statssekreteraren Karin Johansson upp flera av Bo Dahlboms trådar, och nämnde exempelvis den nya patientdatalag som är på väg. I det moderna samhället håller det inte längre att informationen om patienterna ses som sjukvårdens egendom utan tillträde för patienten. Nej, här i Uppsala har vi redan - mot gällande lagstiftning - haft försök med att lägga ut patientjournalerna på nätet så att alla får tillgång till sin egen (och bara sin egen) journal.

Ökad information ställer naturligt också större krav på kunskaper - något som vicerektor Ulf Pettersson illustrerade genom att berätta att man genom att kartlägga DNA:t kan identifiera personer som har 100% ärftlig benägenhet att få Alzheimers senast vid 75 års ålder. Det är viktigt att ha en klar genomtänkt etisk utgångspunkt i byggandet av sjukvårdssystemet! På så vis kan man hantera både den medicinsk-tekniska utvecklingen och den allt större information som vi kan få fram.


Läs mer i UNT.

Inga kommentarer: